WYZNACZANIE ZMIAN ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH W REJONACH ZBIORNIKÓW MAŁEJ RETENCJI

 

Wyznaczanie zmian zasobów wód podziemnych w rejonach zbiorników małej retencji

Redaktorzy naukowi: Janusz MICHALAK, Zbigniew NOWICKI

Państwowy Instytut Geologiczny,
Warszawa  2009
ISBN 978-83-7538-451-2

 

 

 

 

Wyznaczenie wzrostu zasobów wód podziemnych w otoczeniu zbiorników małej retencji ma kluczowe znaczenie dla racjonalnego gospodarowania wodami. Podstawowym zadaniem   opracowania jest określenie metod analizy wzajemnych oddziaływań szeregu czynników i metodyki oceny wpływu zbiorników małej retencji na warunki hydrogeologiczne obszarów  przyległych w aspekcie zmian zasobów wód podziemnych. Złożoność problematyki sprawia, że najskuteczniejszymi w tym przypadku narzędziami badawczymi są metody oparte na modelach numerycznych pola filtracji wody podziemnej.

 

pdf  Wyznaczanie zasobów wód podziemnych w rejonach zbiorników małej retencji (PEŁEN TEKST) (3.64 MB)