MAPA OBSZARÓW ZAGROŻONYCH PODTOPIENIAMI W POLSCE

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w Polsce

Redaktor naukowy: Zbigniew NOWICKI

Państwowy Instytut Geologiczny,
Warszawa  2007
ISBN 978-83-7538-153-5

 

 

 

 

Opracowanie zostało wykonane w Państwowym Instytucie Geologicznym w ramach jednego z zadań państwowej służby hydrogeologicznej. Na podstawie materiałów geologicznych, hydrogeologicznych i hydrologicznych oraz szczegółowej analizy morfologii i hydrografii terenu wyznaczono maksymalne, możliwe zasięgi wystąpienia zjawiska podtopień w dolinach rzecznych i ich sąsiedztwie, w ośmiu regionach wodnych kraju. Uwzględniono obszary podtopień naturalnych, zarówno stałych, jak i okresowych (w tym tereny potencjalnie zagrożone podtopieniem w wyniku wezbrań powodziowych).


Wykonana i na bieżąco uaktualniana mapa będzie przydatna do prac realizowanych przez wydziały antykryzysowe w urzędach wojewódzkich, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.


Mapa opracowana w postaci cyfrowej, w środowisku GIS.

 

pdf  Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w Polsce (OPRACOWANIE) (10.47 MB)