BUDOWA GEOLOGICZNA POLSKI
Tom I, Stratygrafia,

cz. 3a Kenozoik, Paleogen i neogen

Budowa geologiczna Polski Stratygrafia Kenozik, Paleogen i neogenRedakcja naukowa:  Marek PERYT, Marcin PIWOCKI

Państwowy Instytut Geologiczny,
Warszawa 2004
ISBN 83-7372-736-1

 

 

 

 

Tom „Budowa geologiczna Polski, Stratygrafia, Kenozoik, Paleogen i neogen” został opracowany przez zespół pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego, specjalistów w dziedzinie stratygrafii paleogenu i neogenu. Głównym założeniem autorów było utrzymanie sposobu ujęcia całości na wzór dotychczas opublikowanych tomów.

 

Opis stratygrafii paleogenu i neogenu przedstawiono w trzech regionach: Niż Polski wraz z jego południowym obrzeżeniem, zapadlisko przedkarpackie oraz Karpaty. W skład obrzeżenia Niżu Polskiego wchodzi pas wyżyn Polski środkowej oraz Przedgórze Sudeckie wraz z częścią Sudetów. Stratygrafię Niżu Polskiego przedstawił Marcin Piwocki przy współudziale Reginy Kramarskiej dla Bałtyku i obszaru nadbałtyckiego, Janusza Badury i Bogusława Przybylskiego, którzy opracowali formację poznańską, formację gozdnicką i dolnośląską formację bazaltową, oraz Jacka Roberta Kasińskiego — paleogen oraz neogen zapadlisk i rowów tektonicznych Niżu Polskiego. Zapadlisko przedkarpackie opracował Tadeusz Marek Peryt przy współpracy Marka Jasionowskiego i Grzegorza Czapowskiego. Wiodącym autorem części dotyczącej Karpat jest Wojciech Ryłko.

 

Dla każdego z regionów opracowano zarys historii badań i przedstawiono podstawy stratygrafii. Podstawą dla opisu regionalnego były większe jednostki strukturalne. Zasadniczy zarys stratygrafii tych obszarów został przedstawiony w układzie chronostratygraficznym z podziałem na systemy i oddziały. Część szczegółowa obejmuje opisy jednostek mniejszych, pięter lub formacji. Całość uzupełniają dane dotyczące magmatyzmu oraz rozwoju paleogenu i neogenu w zapadliskach i rowach tektonicznych Niżu Polskiego i w jego południowym obrzeżeniu. Opracowanie uzupełniają niezbędne rozważania paleogeograficzne i paleoklimatyczne. Wyróżnione jednostki starano się skorelować z obszarami ościennymi. W niezbędnym zakresie przedstawiono dalsze problemy badawcze, odmienne możliwości interpretacyjne i wybrane kwestie sporne.

 

Niniejszy tom jest nie tylko uzupełnieniem całości edycji „Budowy geologicznej Polski”, ale powinien stać się inspiracją do dalszych badań paleogenu i neogenu polskiego na miarę naszych oczekiwań i rozwoju metod badawczych.


Sprzedaż prowadzi Sekcja Dystrybucji Wydawnictw PIG,
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.