HYDROGEOLOGIA REGIONALNA POLSKI
Tom I – Wody słodkie
Tom II – Wody mineralne, lecznicze i termalne oraz kopalniane

 

Hydrogeologia regionalna Polski cz. 1Hydrogeologia regionalna Polski cz. 2Redakcja naukowa:  Bronisław PACZYŃSKI, Andrzej SADURSKI

 

Państwowy Instytut Geologiczny,
Warszawa  2007


Tom I – ISBN 978-83-7538-168-9
Tom II – ISBN 978-83-7538-169-6

Monografia Hydrogeologia regionalna Polski prezentuje wyniki badań ostatnich piętnastu lat, zwłaszcza opracowań regionalnych i kartograficznych, dotyczących oceny zasobów dyspozycyjnych, wód mineralnych, leczniczych i termalnych, a także zagrożeń i ochrony wód podziemnych. Uwzględniono również zalecenia Ramowej Dyrektywy Wodnej. Jest to nowe ujęcie zagadnień dotyczących zasobów wód podziemnych w obrębie jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) – jednostek, które znajdują się u podstaw przeglądu regionalnego słodkich wód podziemnych.


Monografia składa się z dwóch tomów. Tom I – Wody słodkie – ma strukturę trójdzielną: w części pierwszej omówiono ogólne problemy hydrogeologiczne, w drugiej – charakterystykę hydrogeologiczną regionów wodnych, w trzeciej – zasoby wód podziemnych, ich zagospodarowanie i ochronę. Tom II – Wody mineralne, lecznicze i termalne oraz kopalniane – ujęty jest w dwóch częściach: pierwsza prezentuje wody mineralne, lecznicze i termalne, a druga – wody kopalniane, które obejmują wszystkie wcześniej wymienione typy wód, a występowanie ich związane jest z obszarami eksploatacji kopalin.


Publikacja przeznaczona jest dla szeroko rozumianej administracji wodnej i geologicznej, pracowników przedsiębiorstw projektowych i wykonawczych branży geologicznej, wiertniczej i wodociągowej. Książka adresowana jest również do studentów studiów uniwersyteckich i politechnicznych, między innymi takich specjalności jak: hydrogeologia, geologia inżynierska, melioracja, ochrona środowiska.

 

Tom I – Wody słodkie

Tom II – Wody mineralne, lecznicze i termalne oraz kopalniane