O losach polskich geologów (2017)

  Autor: Jerzy B. MIECZNIKmiecznik

  Państwowy Instytut Geologiczny –
  Państwowy Instytut Badawczy, 2017
  ISBN 978-83-7863-747-9

 

 

 

 

 

Książka autorstwa Jerzego B. Miecznika z serii Wokół Geologii stanowi zbiór artykułów biograficznych o polskich geologach, które były publikowane w Przeglądzie Geologicznym w latach 2009–2017. Wybór przedstawionych postaci nie był przypadkowy. Oprócz wybitnych zasług w geologii odznaczają się one godnymi naśladowania postawami życiowymi. Niektóre osoby mają piękne życiorysy wojenne, ze względu na panujące w przeszłości warunki polityczne mało znane (Sujkowski, Pazdro, Bujalski, Tyski) lub odznaczają się niezwykłymi osiągnięciami także w innych dziedzinach (Smoluchowski, Limanowski). Większość bohaterów książki była związana z Państwowym Instytutem Geologicznym, jako etatowi pracownicy lub współpracownicy, co nie powinno dziwić, gdyż rola Instytutu w polskiej geologii od chwili jego powołania w 1919 r. była pierwszoplanowa, wynikało to głównie z wyznaczonych mu zadań statutowych. W opisanych losach i dokonaniach bohaterów odbijają się dzieje polskiej geologii końca XIX i XX wieku, dzieje Instytutu, a także dramatyczne wydarzenia historyczne minionego stulecia.