Od dogmatu do paradygmatu w geologii (2018)

jerzykiewicz od dogmatu  Autorzy: Tomasz JERZYKIEWICZ

  Państwowy Instytut Geologiczny – 
  Państwowy Instytut Badawczy, 2018

 

  ISBN 978-83-7863-962-6

 

 

 

 

 

Książka ma być próbą popularyzacji geologii. Opiera się głównie na wieloletnich doświadczeniach autora jako pracownika naukowego - najpierw w Polsce, a następnie w Kanadzie - a później jako konsultanta dla korporacji w wielu krajach na pięciu kontynentach. Czytelnik ma okazję zapoznać się z systemami geologicznymi i warunkami powstawania skał, zaczerpniętymi z prac autora i innych publikacji cytowanych w przypisach. Przybliżenie polskiemu Czytelnikowi najważniejszych osiągnięć geologii ma na celu podkreślenie znaczenia tej nauki w odtwarzaniu otaczającej rzeczywistości geologicznej i historii naszej planety.

Narracja autora obejmuje nie tylko przedmiot geologii, ale także anegdoty z codziennej pracy geologa. Jest to wielka przygoda, która wymaga fizycznej sprawności i umiejętności przystosowania się do zmieniających się warunków pracy na odległych od siedzib ludzkich terenach górskich i pustynnych. Praca autora przypadła na okres ubiegłego półwiecza, kiedy zadania i zakres pracy geologów uległy istotnym zmianom spowodowanym kryzysami energetycznymi. Geologia akademicka traciła na znaczeniu, a poszukiwawcza zaczęła wyraźnie dominować.

Globalizacja schyłku ubiegłego wieku skłoniła autora do pracy w różnych krajach, z ludźmi różnych tradycji i kultur.

Bohaterką tej książki jest geologia.

sklep icon linkhttps://sklep.pgi.gov.pl/pl/p/Od-dogmatu-do-paradygmatu-w-geologii/178