Oni tworzyli Państwowy Instytut Geologiczny (2020)

  Praca zbiorowa pod redakcją Anny Bagińskiej,oni tworzyli fb
  Ewy Dąbrowskiej-Jędrusik, Tadeusza Peryta
  i Stanisława  Wołkowicza

  Państwowy Instytut Geologiczny – 
  Państwowy Instytut Badawczy, 2020

 

  ISBN 978-83-66752-86-3

 

 

 

Jubileuszowy tom prezentuje 100 najwybitniejszych pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego, których praca w szczególny sposób wpłynęła na losy Instytutu oraz na postęp nauk geologicznych, a tym samym kraju.

Wśród wyróżnionych postaci znaleźli się pierwsi, zasłużeni dyrektorzy Państwowego Instytutu Geologicznego: Józef Morozewicz, Karol Bohdanowicz, Jan Czarnocki i Józef Zwierzycki, a także inni wybitni geolodzy: stratygrafowie, kartografowie, geochemicy, petrolodzy, paleontolodzy i pozostali naukowcy wielu specjalności. Wśród wybranych bohaterów są autorzy wielu odkryć geologicznych, w tym cennych złóż surowców mineralnych, jak: Jan Samsonowicz, Jan Wyżykowski, Katarzyna i Stanisław Pawłowscy czy Jerzy Znosko.

Wydawnictwo „Oni tworzyli Państwowy Instytut Geologiczny” jest pracą zbiorową 42 autorów – obecnych i emerytowanych pracowników Instytutu pod redakcją Anny Bagińskiej, Ewy Dąbrowskiej-Jędrusik, Tadeusza Peryta i Stanisława Wołkowicza.

Dostęp do publikacji: https://www.pgi.gov.pl/jubileusz/publikacje.html 

Publikacja została wykonana w ramach zadania państwowej służby geologicznej: „Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej” i została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.