Atlas map Państwowego Instytutu Geologicznego (2020)

okladka atlas 100map
 Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Wołkowicza

 Państwowy Instytut Geologiczny – 
 Państwowy Instytut Badawczy, 2020

 ISBN 978-83-66752-87-0

 

 

 

 

W publikacji, zamykającej obchody Jubileuszu 100-lecia Instytutu, zaprezentowano ponad 100 map wybranych z dorobku Państwowego Instytutu Geologicznego.

Album przedstawia nie tylko mapy Polski opracowane w latach 1919-1945,  czy atlasy i mapy geologiczne, geofizyczne, geologiczno-surowcowe, hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie, geochemiczne, geologiczno-środowiskowe, geologiczno-turystyczne, lecz także obszarów transgranicznych.

Dostęp do publikacji: https://www.pgi.gov.pl/jubileusz/publikacje.html 

 Wydawnictwo "Atlas map Państwowego Instytutu Geologicznego" zostało przygotowane w ramach zadania "Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej" i sfinansowane ze środków NFOŚiGW.