ZŁOŻA KOPALIN (2015)

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

ZŁOŻA KOPALIN

Aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych

WARSZAWA 15–17.04.2015

 

ORGANIZATOR

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

 

ABSTRAKTY POD REDAKCJĄ MAGDALENY PAŃCZYK

 

  pdf MATERIAŁY KONFERENCYJNE - ZŁOŻA KOPALIN 2015 (2.32 MB)