Geolodzy kontra osuwiska. Film i spot o ruchach masowych

Biały dom zsuwa się gwałtownie w dół zbocza i za chwilę jest już tylko stertą gruzu. Kolejne budynki składają się jak domki z kart. Napięcie rośnie, potęgowane dramatyczną muzyką. Lektor informuje, że w 2010 roku w wyniku osuwisk zniszczonych zostało przeszło 1400 domostw. Tak zaczyna się film o dokumentowaniu i monitorowaniu niszczycielskich ruchów masowych w ramach Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO). Projekt realizują pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB.

Film przekazuje podstawowe informacje o osuwiskach oraz o zagrożeniach wynikających z ruchów masowych. Dzięki animacjom śledzimy powstawanie osuwiska i jego monitoring. Przyglądamy się pracom studyjnym i terenowym geologów rozpoznających i rejestrujących osuwiska.

Premiera filmu miała miejsce podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Osuwiskowej O!SUWISKO, która odbyła się w dniach 14-17 maja 2019 r. w Szczawnicy.

Zapraszamy do obejrzenia!

13 Film został zrealizowany w ramach tematu „Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej” oraz sfinansowany ze środków NFOŚiGW.