Zagospodarowanie przestrzenne osuwisk – nadal otwarty problem (Osuwiskowy Przegląd Geologiczny – artykuł 4.)

Majowy numer Przeglądu Geologicznego (2019-05, tom 67) w całości poświęcony został osuwiskom. Numer ten powstał z myślą o uczestnikach II Ogólnopolskiej Konferencji O!suwisko, która odbyła się w maju w Szczawnicy. Pragniemy przybliżyć najciekawsze artykuły z tego numeru.

Sposób zagospodarowania przestrzennego osuwisk budzi coraz więcej kontrowersji i sporów, a nawet konfliktów społecznych. U podstaw tych napięć leży postrzeganie obszarów osuwiskowych, które przez niektórych uważane są za sprzyjające, dogodne do zamieszkania, a przez innych jako obszary niebezpieczne. Tylko głębsza znajomość przyczyn tak rozbieżnego sposobu myślenia o osuwiskach może prowadzić do wzajemnego zrozumienia i prób podjęcia działań do zrównoważonego rozwoju obszarów zagrożonych ruchami masowymi. W artykule Zagospodarowanie przestrzenne osuwisk – nadal otwarty problem przedstawiono warunki geologiczne i geomorfologiczne, które sprawiają że obszary osuwisk sprzyjały osiedlaniu się na nich ludzi. Przedstawiono również zagrożenia wynikające z rozwoju ruchów masowych i silnej antropopresji na te tereny. Brak jednoznacznych rozwiązań prawnych jest dodatkowym czynnikiem utrudniającym rozwiązanie problemów rodzących się na tym tle. Wydaje się, że wstępem do ich rozwiązania powinno być zapewnienie rzetelnych kampanii informacyjnych i edukacyjnych o zagrożeniu osuwiskowym.

Zapraszamy do lektury!

Izabela Laskowicz – Zagospodarowanie przestrzenne osuwisk – nadal otwarty problem