Zagrożenia osuwiskowe w polskich Karpatach - Karpackie osuwiska Literatura

Spis treściLiteratura

 • Adamczyk M., 1979, Zmiany w krajobrazie Karpat w latach 1650-1870. Wierchy, 47, 160 - 175.
 • Badak J., Pawłowski Z., 1959, Osuwisko w Lipowicy koło Dukli. Przegląd Geologiczny 11, 516-517.
 • Bażyński J., Kuhn A., 1970, Objaśnienia do mapy osuwisk w skali 1 : 500 000. Maszynopis, Instytut Geologiczny, 1970, Warszawa.
 • Chojnacki J., Woźniak W., 1999, Szkody i straty powodziowe w dorzeczu Wisły. [in:] Grela J., Słota H., & Zieliński J. (eds.), Dorzecze Wisły – monografia powodzi – lipiec 1997. IMGW, Warszawa, 127 – 150.
 • Froehlich W., Starkel L., 1991, Wartości progowe w ewolucji rzeźby Karpat fliszowych i Himalajów Dardżylińskich. Conference paper IG i PZ PAN 14, 49-58.
 • Gerlach T., Pokorny J., Wolnik R., 1958, Osuwisko w Lipowicy. Przegląd Geograficzny, 30, 4, 685-698.
 • Gil E., 1997, Meteorological and hydrological conditions of landslides, Polish Flysch Carpathians. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 31, 143-158.
 • Gil E., Długosz M., 2006. Threshold values of rinfalls triggering selected deep-seated landslides in the Polish Flysch Carpathians. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 40, 21-43.
 • Gil E., Starkel L., 1979, Long-term extreme rainfalls and their role in the modeling of flysch slopes. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 12, 207-220.
 • Komoniecki A., 1938. Chronografia albo Dziejopis Żywiecki. Opracowanie i wydanie S. Szczotka 1938. Żywiec.
 • Kotarba A., 1989, Landslides: Extent and Economic Significance in Central Europe. [in:]E. E. Brabb & B. L. Harrod (eds.) Landslides: Extent and Economic Significance. Procc. 28th IGU Congress: Symposium on Landslides, Washington 17 july 1989. Balkema, Rotterdam 1989.
 • Malamud B.D., Turcotte D.L., Guzztti F., Reichenbach P., 2003. Landslide inventories and their statistical properties. Earth Surf. Process. Landforms, 29, 687-711.
 • Malamud B.D., Turcotte D.L., Guzztti F., Reichenbach P., 2004. Landslides, earthquakes, and erosion. Earth & Plant. Science Letters, 229, 45-59.
 • Margielewski W., 2006. Records of the Late Glacial – Holocene paleoenvironmental changes in landslide forms and deposits of the Beskid Makowski and Beskid Wyspowy Mts area (Polish Outher Capathians). Folia Quaternaria 76, 1-149.
 • Michalik A., 1970, Objaśnienia do mapy osuwisk w Karpatach w skali 1 : 200 000. Maszynopis. Oddział Karpacki Państwowego Instytutu Geologicznego, Kraków 1970.
 • Mrozek T., Rączkowski W., Limanówka D., 2000, Recent landslides and triggering climatic conditions in Laskowa and Pleśna Regions, Polish Carpathians. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 34, 89 – 112.
 • Poprawa D. & Rączkowski W., 2003, Osuwiska Karpat. Przegląd Geologiczny, 51, 8, 685-692.
 • Rączkowski W. & Mrozek T., 2002, Activating of Landsliding in the Polish flysch Carpathians by the end of the 20th century. Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 36, 91-111.
 • Starkel L., 1972, Karpaty Zewnętrzne. [in:] M. Klimaszewski (eds.) Geomorfologia Polski t. 1, 52-115.
 • Starkel L., 2002. Changes in the frequency of the extreme events as the indictor of climatic change in the Holocene (in fluvial system). Quaternary International 91, 25-32.
 • Starkel L., 2006. Geomorphic hazards in the Polish Flysch Carpathians. Studia Geomorph. Carpatho-Balcanica, 40, 7-19.
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. Nr 80, poz. 717, z dnia 27 marca 2003 r
 • Wójcik A., 1997, Osuwiska w dorzeczu Koszarawy – strukturalne i geomorfologiczne ich uwarunkowania. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 376, 5-42.
 • Zespół Oddziału Karpackiego Państwowego Instytutu Geologicznego (OK PIG); Poprawa D., Rączkowski W., Dziepak P., Kopciowski R., Mrozek T., Nescieruk P., Zimnal Z., 1997 – Rejestracja osuwisk i innych zjawisk geodynamicznych na terenie województwa nowosądeckiego i tarnowskiego, powstałych w wyniku katastrofalnych opadów i powodzi 1997 r. Maszynopis, CAG – Archiwum OKPIG w Krakowie, 1600 p.
 • Zuber R., Blauth J., 1907, Katastrofa w Duszatynie. Czasopismo Techniczne, 25, 218-221. Lwów.