czas mamuta

W 2007 roku już po raz ósmy organizowany był przez Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Górnośląski, konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach obchodów Dni Ziemi pod hasłem
Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro: Czas mamuta.

Już w styczniu bieżącego roku w Oddziale Górnośląskim utworzony został komitet organizacyjny w którego skład weszli: mgr Paweł Woźniak, mgr Katarzyna Strzemińska, mgr Rafał Sikora i mgr Robert Formowicz. Po opracowaniu merytorycznym tematyki konkursu, zredagowano komunikat, który rozesłano do wszystkich szkół biorących udział w poprzednich edycjach imprezy. Regulamin konkursu umieszczono także na stronach internetowych OG PIG i Muzeum Geologicznego PIG w Warszawie, a także Wojewódzkiego Kuratorium Oświaty w Katowicach. Ukazały się też artykuły w prasie lokalnej (Dziennik Zachodni).W późniejszym okresie przygotowano pytania sprawdzające wiedzę geologiczną młodzieży oraz powołano Jury VIII edycji konkursu (etap regionalny). Znalazły się w nim osoby reprezentujące różne ośrodki naukowe oraz instytucje, które z dużym poświęceniem i zaangażowaniem od wielu lat wspierają nas w podjętej inicjatywie: doc. dr hab. Włodzimierz Mizerski (przewodniczący Jury - Kierownik Muzeum Geologicznego PIG), prof. dr hab. Maria Z. Pulinowa (Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski), mgr Witold Mucha (Urząd Miejski Sosnowiec - Geolog Powiatowy), mgr Jerzy B. Parusel (Redaktor Naczelny "Przyroda Górnego Śląska"), dr Lidia Razowska-Jaworek (Dyrektor OG PIG) i mgr Paweł Woźniak (główny organizator konkursu - OG PIG).

 

Doceniając i popierając działalność OG PIG mającą na celu pogłębienie wiedzy młodzieży naszego regionu, honorowy patronat nad VIII edycją konkursu objęli: Marszałek Województwa Śląskiego - Janusz Moszyński i Prezydent Miasta Sosnowiec - Kazimierz Górski. Część plastyczna konkursu adresowana była do uczniów szkół podstawowych, z klas od IV do VI. Otrzymaliśmy 622 prace z obszaru woj. śląskiego i opolskiego. Dotarły do nas rysunki wychowanków ogniska przedszkolnego (dzieci w wieku sześciu lat), uczniów z klas I - III oraz uczniów Płacieniskiej Szkoły Podstawowej na Litwie. Część sprawdzająca wiedzę przeznaczona była dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Składała się z dwóch etapów. W pierwszym, rozpatrywaliśmy prace pisemne, na jeden z przygotowanych przez organizatorów tematów. Z nadesłanych 168 wypracowań wyłoniona został 55 osobowa grupa finalistów, która rozwiązywała 25 kwietnia przygotowany test sprawdzający wiedzę.

 

Ogłoszenie wyników konkursu "Czas mamuta" dla regionu śląskiego miało miejsce 10 maja b.r. w siedzibie Oddziału Górnośląskiego PIG. Uroczystość rozpoczęła się od podsumowania VIII edycji konkursu, przez dyrektora OG PIG, dr Lidię Razowską-Jaworek oraz odczytania adresu Marszałka Województwa Śląskiego, skierowanego do laureatów i nauczycieli. Głos zabrali również: doc. dr hab. Jerzy Nawrocki (Zastępca Dyrektora PIG w Warszawie) i doc. dr hab. Włodzimierz Mizerski, którzy w swoich wystąpieniach wysoko ocenili cały, ośmioletni cykl imprez organizowanych przez Oddział Górnośląski.

 

Główną nagrodą przyznawaną w regionach (w tym w OG), oprócz nagród rzeczowych, zarówno w konkursie plastycznym, jak i w konkursie wiedzy, była dwudniowa wycieczka do Warszawy wraz z opiekunem i wzięcie udziału w wielkim finale ogólnopolskim. W dniu 31 maja b.r. uczestnicy finału przyjechali do Warszawy. Odwiedzili Muzeum Ewolucji, obejrzeli Stare i Nowe Miasto, ogrody biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, a wieczorem udali się na kinowy seans do trójwymiarowego kina Imax. Wspólne uczestnictwo w programie kulturalnym i zakwaterowanie w przytulnym hotelu w Międzylesiu sprzyjało zacieśnianiu więzów koleżeńskich między uczestnikami zmagań finałowych, które nastąpiły 1 czerwca. Nasza reprezentacja spisała się bardzo dobrze. W każdej kategorii zdobyliśmy II miejsca! Gośćmi, obserwatorami oraz członkami jury konkursu ogólnopolskiego, rozgrywanego w Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie byli: doc. dr hab. Andrzej Gąsiewicz - I zastępca dyrektora PIG, Maria Moroz - wiceprezes Związku Polskich Artystów Plastyków, Barbara Żelichowska-Tomkiewicz - rzecznik Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Obecni byli również Attache Kulturalny Ambasady Litwy Valdas Stankievicius oraz Aleksander Gołowin, przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

WYNIKI KONKURSU

 

KONKURS WIEDZY GEOLOGICZNEJ

 

LICEUM:
I miejsce Aleksandra MĘCZYŃSKA (II Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej)
II miejsce Aleksandra LUBAŚ (I Liceum Ogólnokształcące w Chorzowie)
III miejsce Ewelina ŻAK (III Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie)
III miejsce Aleksandra CZUBALA (II Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu)

GIMNAZJUM:
I miejsce Bartłomiej KOWALIK (Gimnazjum w Ogrodzieńcu)
II miejsce Aneta MUSIK (Gimnazjum w Nakle Śląskim)
III miejsce Anna MIKA (Gimnazjum w Nakle Śląskim)

 

KONKURS PLASTYCZNY

 

I miejsce Anna ORZECHOWSKA (Szkoła Podstawowa Nr 4, Bielsko-Biała)
II miejsce Fadyl ASZBAL (Szkoła Podstawowa Nr 4, Bielsko-Biała)
II miejsce Magdalena KEMPNY (Szkoła Podstawowa Nr 36, Katowice)
III miejsce Monika PLUTA (Szkoła Podstawowa Nr 22, Jaworzno)
III miejsce Kinga Sielańczyk (Szkoła Podstawowa Nr 45, Sosnowiec)

 

WYRÓŻNIENIA:
Marek KAROLIUK – Płacieniska Szkoła Podstawowa, rejon wileński, Litwa
Paulina SARECKA – Szkoła Podstawowa w Gieble
Dominik RYTER – Szkoła Podstawowa Nr 8 w Jaworznie
Karolina SZOTA – Szkoła Podstawowa Nr 15 w Katowicach
Marta KOWALSKA - Szkoła Podstawowa Nr 15 w Katowicach
Monika ZABOROWSKA - Szkoła Podstawowa Nr 19 w Katowicach
Aleksandra KRAWCZYK - Szkoła Podstawowa Nr 45 w Katowicach
Mateusz MICHAŁEK - Szkoła Podstawowa Nr 51 w Katowicach
Zuzanna SPOTTKE - Szkoła Podstawowa Nr 62 w Katowicach
Aleksandra STEFAŃSKA - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lędzinach
Adam BIERNACKI - Szkoła Podstawowa Nr 8 w Mikołowie
Karolina MAIK - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Myszkowie
Zuzanna DUDA - Szkoła Podstawowa w Nakle Śląskim
Marta POŚPIECH - Szkoła Podstawowa Nr 8 w Siemianowicach Śląskich
Krzysztof MATERNY - Szkoła Podstawowa Nr 8 w Siemianowicach Śląskich
Emilia KLECKA - Szkoła Podstawowa Nr 15 w Sosnowcu
Dorota MAJCHER - Szkoła Podstawowa Nr 19 w Sosnowcu
Inez MICHALSKA - Szkoła Podstawowa Nr 39 w Sosnowcu
Arkadiusz CZARNECKI – Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Sosnowcu
Anna STĘPKA – Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Tychach

 

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE
Agnieszka BIELAWSKA – Klub „Zuzanna" w Tychach
WYRÓŻNIENIE PRACOWNI SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ OG PIG
Dawid POCZĄTEK – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Myszkowie
Łukasz KUSY – Szkoła Podstawowa Nr 21 w Sosnowcu
WYRÓŻNIENIE PRACOWNI REGIONALNYCH BADAŃ PODSTAWOWYCH OG PIG
Michał BORATYŃSKI – Szkoła Podstawowa w Janowie
WYRÓŻNIENIE KO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” OG PIG
Laura CHAN – Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czeladzi
WYRÓŻNIENIE GŁÓWNEGO ORGANIZATORA KONKURSU
Karolina SARNIK – Szkoła Podstawowa w Dąbiu
WYRÓŻNIENIE KIEROWNIKA MUZEUM GEOLOGICZNEGO PIG W WARSZAWIE
Magdalena DĘBIEC – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sosnowcu
WYRÓŻNIENIE DYREKTORA CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODY GÓRNEGO ŚLĄSKA
Marta ŁUCZAK – Szkoła Podstawowa Nr 40 w Sosnowcu
WYRÓŻNIENIE KOORDYNATORA OBCHODÓW DNI ZIEMI
Anna DESPERAK – Gimnazjum Specjalne Nr 41 w Zabrzu