skarby ziemi

W roku 2008 już po raz dziewiąty zorganizowany został przez Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Górnośląski konkurs geologiczno-środowiskowy "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" pod hasłem przewodnim Skarby Ziemi. Tak jak w latach ubiegłych, impreza składała się z dwóch części - konkursu plastycznego (uczniowie szkół podstawowych) i wiedzy geologicznej (uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych).

 

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o georóżnorodności. Poprzez hasło - "Skarby Ziemi", chcieliśmy pobudzić wyobraźnię młodych ludzi, proponując im nietypową wycieczkę w głąb, a także najdalsze zakątki naszej planety, w poszukiwaniu jej ukrytych, czy też mało znanych skarbów - fenomenów przyrody. Tematyka i wymagania postawione przed uczestnikami konkursu w 2008 r. nie były łatwe.

 

I tym razem młodzież nas - organizatorów, nie zawiodła. Otrzymaliśmy wspaniałe prace, a ich ilość przeszła nasze najśmielsze oczekiwania i przypuszczenia - 906! (część plastyczna - 786 i sprawdzająca wiedzę geologiczną - 120). Do finału regionalnego sprawdzającego wiedzę zakwalifikowano 48 uczniów, którzy 16 kwietnia 2008 r. rozwiązywali przygotowany przez organizatorów test teoretyczny. Obrady Jury były w tym roku wyjątkowo burzliwe. Przyznaliśmy wiele nagród i wyróżnień, ale bez wyjątku, wszyscy biorący udział w imprezie uczniowie zasłużyli na wielkie uznanie.

 

Doceniając i popierając działalność OG PIG mającą na celu pogłębienie wiedzy młodzieży naszego regionu, honorowy patronat nad IX edycją konkursu objęli: Prezydent Miasta Sosnowiec - Kazimierz Górski i Marszałek Województwa Śląskiego - Bogusław Śmigielski. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu odbyło się dnia 13 maja 2008 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Państwowego Instytutu Geologicznego w Sosnowcu.

 

Laureaci pierwszych miejsc uczestniczyli wraz z nauczycielami w wycieczce do Muzeum Geologicznego PIG w Warszawie (28-29 maja b.r.), a tym samym reprezentowali region śląski w ogólnopolskim finale imprezy. W stolicy zdobyliśmy III miejsce w konkursie wiedzy na poziomie gimnazjum, IV na poziomie liceum oraz III w konkursie plastycznym, co zagwarantowało nam udział w finale międzynarodowym na Litwie uczennicy SP Nr 22 w Jaworznie - Monice Plucie wraz z nauczycielem prowadzącym - mgr Bożeną Gorzawską.

 

WYNIKI KONKURSU (FINAŁ REGIONALNY)

 

CZĘŚĆ PLASTYCZNA

 

I miejsce
Monika PLUTA (SP Nr 22 w Jaworznie)
II miejsce
Anna PIERLAK (SP Nr 4 w Bielsku-Białej)
Weronika SKOREK (SP Nr 21 w Sosnowcu)
III miejsce
Magdalena ŚWIDER (SP Nr 4 w Bielsku-Białej)
Katarzyna MIELESZKO (SP Nr 40 w Częstochowie)
Mikołaj NOSZCZYK (SP Nr 3 w Myszkowie)

 

WYRÓŻNIENIA:

Natalia NOWAK – SP Nr 26 w Bielsku-Białej
Karolina GATYS – SP w Boruszowicach
Wanessa WODECKA – SP w Gorzycach
Maria ROMAN – SP w Janowie
Zuzanna KALINOWSKA – Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu Zdrój
Luiza POZNAŃSKA – SP Nr 20 w Jaworznie
Dominik RYTER – SP Nr 8 w Jaworznie
Olga SZCZEPAŃSKA – SP Nr 37 w Katowicach
Justyna OLENDER –- SP Nr 47 w Katowicach
Kamil KOPERCZAK – Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 w Katowicach
Aleksandra PRUSKO – SP w Leśnicy
Grzegorz MARUSZAK – SP Nr 1 w Lędzinach
Aniela SZULC – SP Nr 3 w Myszkowie
Patrycja NIEWIERA – SP Nr 3 w Raciborzu
Marcin JURCZYK –- SP Nr 24 w Rudzie Śląskiej
Nikola GRUDZIECKA – SP Nr 19 w Sosnowcu
Katarzyna OLCZYK – Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Sosnowcu
Arkadiusz CZARNECKI – Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Sosnowcu
Ewelina DZIĘDZIEL – SP Nr 5 w Zabłociu
Ryszard SZEJA – SP Nr 3 w Tarnowskich Górach
Paweł PŁONKA  – SP Nr 3 w Tarnowskich Górach;
Martyna PAWLUS  – SP w Węgierskiej Górce;
Monika WYLECIAŁ – SP w Węgierskiej Górce
Aleksandra GÓRSKA – SP Nr 17 w Zabrzu

 

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE:

Wyróżnienie Specjalne (dla najmłodszego uczestnika konkursu):
Marta WRONA – SP Nr 53 w Częstochowie
Wyróżnienie Specjalne:
Dorota SZCZEPANEK – Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 w Katowicach
Wyróżnienie Śląsko Krakowskiej Kompani Górnictwa Metali
Beata MACHNIEWSKA – SP Nr 16 w Jaworznie
Wyróżnienie Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” OG PIG
Anna ORZECHOWSKA – SP Nr 4 w Bielsku-Białej
Wyróżnienie Głównego Organizatora Konkursu
Dominika CZELAKOWSKA – SP Nr 1 w Ogrodzieńcu
Wyróżnienie Kierownika Muzeum Geologicznego PIG w Warszawie
Kamil TOBOLSKI – SP Nr 3 w Mikołowie

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA - LICEUM

 

I miejsce
Aleksandra CZUBALA (II LO w Sosnowcu)
II miejsce
Dominika DĄBROWSKA (II LO w Sosnowcu)
III miejsce
Karina OSTOJ (III LO w Katowicach)
Aneta MUSIK (II LO w Tarnowskich Górach)

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA - GIMNAZJUM

 

I miejsce
Marcelina IZWORSKA (Gimnazjum w Nakle Śląskim)
II miejsce
Karolina SZOTA (Gimnazjum w Ogrodzieńcu)
III miejsce
Anna GABZDYL (Gimnazjum w Brennej)
Bartłomiej JODŁOWSKI (Gimnazjum Nr 4 w Jaworznie)

 

JURY KONKURSU

Przewodniczący:
doc. dr hab. Włodzimierz MIZERSKI
(Kierownik Muzeum Geologicznego PIG w Warszawie)
Członkowie:
prof. dr hab. Maria PULINOWA (Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski)
dr Lidia RAZOWSKA-JAWOREK (Dyrektor Oddziału Górnośląskiego PIG)
mgr Jerzy B. PARUSEL (Dyrektor "Przyrody Górnego Śląska")
mgr Paweł WOŹNIAK (Oddział Górnośląski PIG - organizator konkursu)

 

SKŁAD KOMITETU ORGANIZACYJNEGO IX EDYCJI KONKURSU

mgr Paweł Woźniak - przewodniczący
mgr Katarzyna Strzemińska - sekretarz
mgr inż. Anna Wantuch
mgr Rafał Sikora
mgr Robert Formowicz
mgr inż. Michał Rolka