BIBLIOGRAFIA


Pokazuje 4121 do 4140 z 4171 rekordów

wpisz szukaną frazę


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania Wydawnictwo Rodzaj słowa kluczowe
Wstępne wyniki pomiarów naturalnej promieniotwórczości wód termalnych polskich Karpat Wewnętrznych. Chau N. D.

Współautorzy:

Rajchel L., Nowak J.
2010 IV Konferencja Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem, 14-16.10.2010 r., Zakopane. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek: 62 streszczenie wody termalne, izotopy, Podhale, Karpaty
Geothermal regime of the inner Carpathians in Poland. Chowaniec J. 2003 Publ. Inst. Geoph. Pol. Acad. Sc., 28, 363: 105-106 streszczenie wody termalne, Podhale, Karpaty
Occurence, origin, ages and anthropogenic threat of therapeutical waters in western part of the Polish Carpathians and their foreland. Chowaniec J.

Współautorzy:

Freiwald P., Granoszewski W., Operacz T., Zuber A.
2012 2nd International Conference Alpine-Petrol 2012 on Geology, Ecology and Petroleum Prospectives of the Carpathians and other Alpine Regions in Europe, 25-28.09.2012 r., Kraków: 113-114 streszczenie wody mineralne, wody lecznicze, skład izotopowy, Karpaty, zapadlisko przedkarpackie
Ca and Mg in the thermal waters of the Podhale Basin. Chowaniec J.

Współautorzy:

Freiwald P., Granoszewski W., Operacz T.
2012 International Seminar Calcium and magnesium in groundwater distribution and significance, 27-29.09.2012 r., Katowice: 32-33 streszczenie wody termalne, Podhale, Karpaty
Occurences, origin and vulnerability of therapeutical waters in the western part of Polish Carpathians. Chowaniec J.

Współautorzy:

Freiwald P., Operacz T., Porwisz B., Witek K., Zuber A.
2010 W: XXXVIII IAH Congress Groundwater Quality Sustainability (Zuber A., Kania J., Kmiecik E. eds), 12-17.09.2010 r., Kraków. Uniwersytet Śląski, Katowice, vol. 2: 629-630 streszczenie wody lecznicze, wody mineralne, skład izotopowy, Karpaty
Wyniki badań geologicznych i hydrogeologicznych otworu chłonnego w Ustroniu. Chowaniec J.

Współautorzy:

Olszewska B., Solecki A. T.
1995 Pos. Nauk. PIG, nr 51: 84-85 streszczenie wody termalne, wody mineralne, wody lecznicze, zatłaczanie, Ustroń, Karpaty
Wody mineralne wschodniej Słowacji. Chowaniec J.

Współautorzy:

Witek K.
1995 Prz.Geol., nr 3: 247 streszczenie wody mineralne, Słowacja, Karpaty
Wody lecznicze i termalne Karpat Polskich. Chowaniec J. 2015 W: III Polski Kongres Górniczy 2015. Rozszerzone abstrakty (Przylibski red. nauk.). Wrocław, 14-16.09.2015 r.: 286-288 streszczenie wody lecznicze, wody termalne, Karpaty
Naturalna promieniotwórczość wód mineralnych i swoistych Karpat Polskich. Chruściel E.

Współautorzy:

Chau N. D., Rajchel L., Motyka J.
2008 I Polski Kongres Geologiczny, 26-28.06.2008 r., Kraków. Abstrakty. PTG, Kraków: 16 streszczenie wody mineralne, Karpaty
Odkrycia złóż wód leczniczych obszaru Polski. Ciężkowski W. 2015 W: III Polski Kongres Górniczy 2015. Rozszerzone abstrakty (Przylibski red. nauk.). Wrocław, 14-16.09.2015 r.: 296-298 streszczenie wody lecznicze
Stable isotope composition of carbon dioxide and TDIC reservoir associated with mineral waters of the Polish Flysch Carpathians. Duliński M.

Współautorzy:

Rajchel L., Rajchel J.
2011 Central European Geology. Isotope Workshop XI, 4-8.07.2011, Budapeszt. Akademiai Kiado, Budapeszt, 54, 1/2: 133 streszczenie wody mineralne, wody lecznicze, szczawy, CO2, izotopy, Karpaty
Połączone pozyskiwanie ciepła, energii i metali - projekt CHMP2030 Galos K. 2018 Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, rocz. 57, z. 1 (261) streszczenie pozyskiwanie ciepła, pozyskiwanie energii, projekt CHPM2030
Czy w Polsce jest realne wykorzystanie wód i energii geotermalnej do celów komercyjnych? Górecki W.

Współautorzy:

Sowiżdżał A.
2018 Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, rocz. 57, z. 1 (261) streszczenie wody termalne, energia geotermalna, wykorzystanie
Ocena stanu technicznego otworów geotermalnych przy wykorzystaniu geofizycznych technik defektoskopii elektromagnetycznej EMDS Górka T.

Współautorzy:

Rasała M.
2018 Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, rocz. 57, z. 1 (261) streszczenie ocena stanu technicznego, otwory geotermalne, defektoskopia elektromagnetyczna EMDS, techniki geofizyczne
Potencjał energii geotermalnej dla polskiego sektora ogrodnictwa szklarniowego Janowski M.

Współautorzy:

Hajto M., Kurpaska S., Latała H., Gliniak M., Herbuś H.
2018 Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, rocz. 57, z. 1 (261) streszczenie energia geotermalna, ogrodnictwo
Niektóre aspekty racjonalnej eksploatacji i zagospodarowania wód geotermalnych - Polska i kraje Europy środkowo-wschodniej (projekt GEOCOM). Kępińska B.

Współautorzy:

Kasztelewicz A., Bujakowski W., Hołojuch G., Pająk L., Tomaszewska B.
2015 W: III Polski Kongres Górniczy 2015. Rozszerzone abstrakty (Przylibski red. nauk.). Wrocław, 14-16.09.2015 r.: 293-295 streszczenie wody termalne, geotermia, energia geotermalna, geocom
Pierwsze projekty geotermalne w Polsce w ramach mechanizmu finansowego europejskiego obszaru gospodarczego Kępińska B. 2018 Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, rocz. 57, z. 1 (261) streszczenie projekty geotermalne, mechanizmy finansowe, Europejski Obszar Gospodarczy
Analiza pochodzenia jonów fluorkowych (F-) w wodach leczniczych Cieplic Śląskich-Zdroju. Kiełczawa B. 2015 W: III Polski Kongres Górniczy 2015. Rozszerzone abstrakty (Przylibski red. nauk.). Wrocław, 14-16.09.2015 r.: 275-278 streszczenie wody lecznicze, wody termalne, Sudety, Cieplice Śląskie-Zdrój, fluor
The threat of groundwater resources in the Polish Baltic coast area. Krawiec A.

Współautorzy:

Sadurski A.
2010 W: XXXVIII IAH Congress Groundwater Quality Sustainability (Zuber A., Kania J., Kmiecik E. eds), 12-17.09.2010 r., Kraków. Uniwersytet Śląski, Katowice, vol. 2: 806-807 streszczenie wody mineralne, Niż Polski
Wpływ właściwości mechanicznych zaczynu cementowego oraz formacji skalnych na stan naprężeń występujących w otulinie cementowej w warunkach otworu geotermalnego Kruszewski M.

Współautorzy:

Wittig V.
2018 Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, rocz. 57, z. 1 (261) streszczenie zaczyn cementowy, naprężenia, otulina cementowa, otwory geotermalne
Pokazuje 4121 do 4140 z 4171 rekordów