BIBLIOGRAFIA


Pokazuje 1 do 20 z 4171 rekordów

wpisz szukaną frazę


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania Wydawnictwo Rodzaj słowa kluczowe
"Zdrój - komputerowa baza danych hydrogeologicznych dla celów uzdrowiskowych Limisiewicz P.

Współautorzy:

Poprawski L.
1993 założenia, struktura i możliwości wykorzystania. " W: WSPÓŁCZESNE problemy hydrogeologii. 6: 377-379 artykuł
"Możliwości i uwarunkowania pozyskania energii geotermalnej z głębokich otworów wiertniczych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Geothermal energy in deep boreholes in the Upper Silesian Coal Basin Trzepierczyński J. 2001 the abilities of utilization." Tech. Poszuk. Geol., 5: 95-105 artykuł
Pasywacja siarczkowa stali węglowej w wodach geotermalnych Banaś J.

Współautorzy:

Balcer M.
2018 Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, rocz. 57, z. 1 (261) streszczenie pasywacja siarczkowa, stal węglowa, wody termalne
Model rozwoju projektu geotermalnego Bryla J. 2018 Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, rocz. 57, z. 1 (261) streszczenie projekt geotermalny
Model rozwoju projektu geotermalnego Bryla J. 2018 Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, rocz. 57, z. 1 (261) streszczenie projekt geotermalny
Natural radioactive elements and chemical composition of Carpathian mineral waters. Chau N. D.

Współautorzy:

Rajchel L., Chruściel E., Motyka J.
2008 International conference on Recent developments and applications of nuclear technologies, 15-17 September 2008, Białowieża. Conference Abstracts: 49 streszczenie radioaktywność, chemizm wód, wody mineralne, Karpaty
Natural radioactivity and chemical properties of oxalic mineral waters in Polish Carpathians. Chau N. D.

Współautorzy:

Rajchel L., Chruściel E.
2008 LSC 2008 International conference on Advances in liquid scintillation spectrometry, 25-30 May 2008, Davos. Book of abstracts. PSI Paul Scherrer Institut: 1 streszczenie radioaktywność, chemizm wód, wody mineralne, Karpaty
Natural radioactivity of thermal waters of Podhale Trough - preliminary results. Chau N. D.

Współautorzy:

Rajchel L., Nowak J.
2010 W: XXXVIII IAH Congress Groundwater Quality Sustainability, 12-17.09.2010 r., Kraków. Abstract book (Zuber A., Kania J., Kmiecik E. red.). Uniw. Śląski, Katowice: 643-644 streszczenie wody termalne, izotopy, Podhale, Karpaty
226Ra, 228Ra and their activity ratio in Polish Carpathian mineral waters of different chemical composition. Chau N. D.

Współautorzy:

Nowak J., Rajchel L.
2010 LSC 2010 International conference on Advances in liquid scintillation spectrometry, 6-10.09.2010, Paris. Programme and abstracts: 83 streszczenie wody mineralne, wody lecznicze, izotopy, Karpaty
Wstępne wyniki pomiarów naturalnej promieniotwórczości wód termalnych polskich Karpat Wewnętrznych. Chau N. D.

Współautorzy:

Rajchel L., Nowak J.
2010 IV Konferencja Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem, 14-16.10.2010 r., Zakopane. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek: 62 streszczenie wody termalne, izotopy, Podhale, Karpaty
Geothermal regime of the inner Carpathians in Poland. Chowaniec J. 2003 Publ. Inst. Geoph. Pol. Acad. Sc., 28, 363: 105-106 streszczenie wody termalne, Podhale, Karpaty
Occurence, origin, ages and anthropogenic threat of therapeutical waters in western part of the Polish Carpathians and their foreland. Chowaniec J.

Współautorzy:

Freiwald P., Granoszewski W., Operacz T., Zuber A.
2012 2nd International Conference Alpine-Petrol 2012 on Geology, Ecology and Petroleum Prospectives of the Carpathians and other Alpine Regions in Europe, 25-28.09.2012 r., Kraków: 113-114 streszczenie wody mineralne, wody lecznicze, skład izotopowy, Karpaty, zapadlisko przedkarpackie
Ca and Mg in the thermal waters of the Podhale Basin. Chowaniec J.

Współautorzy:

Freiwald P., Granoszewski W., Operacz T.
2012 International Seminar Calcium and magnesium in groundwater distribution and significance, 27-29.09.2012 r., Katowice: 32-33 streszczenie wody termalne, Podhale, Karpaty
Occurences, origin and vulnerability of therapeutical waters in the western part of Polish Carpathians. Chowaniec J.

Współautorzy:

Freiwald P., Operacz T., Porwisz B., Witek K., Zuber A.
2010 W: XXXVIII IAH Congress Groundwater Quality Sustainability (Zuber A., Kania J., Kmiecik E. eds), 12-17.09.2010 r., Kraków. Uniwersytet Śląski, Katowice, vol. 2: 629-630 streszczenie wody lecznicze, wody mineralne, skład izotopowy, Karpaty
Wyniki badań geologicznych i hydrogeologicznych otworu chłonnego w Ustroniu. Chowaniec J.

Współautorzy:

Olszewska B., Solecki A. T.
1995 Pos. Nauk. PIG, nr 51: 84-85 streszczenie wody termalne, wody mineralne, wody lecznicze, zatłaczanie, Ustroń, Karpaty
Wody mineralne wschodniej Słowacji. Chowaniec J.

Współautorzy:

Witek K.
1995 Prz.Geol., nr 3: 247 streszczenie wody mineralne, Słowacja, Karpaty
Wody lecznicze i termalne Karpat Polskich. Chowaniec J. 2015 W: III Polski Kongres Górniczy 2015. Rozszerzone abstrakty (Przylibski red. nauk.). Wrocław, 14-16.09.2015 r.: 286-288 streszczenie wody lecznicze, wody termalne, Karpaty
Naturalna promieniotwórczość wód mineralnych i swoistych Karpat Polskich. Chruściel E.

Współautorzy:

Chau N. D., Rajchel L., Motyka J.
2008 I Polski Kongres Geologiczny, 26-28.06.2008 r., Kraków. Abstrakty. PTG, Kraków: 16 streszczenie wody mineralne, Karpaty
Odkrycia złóż wód leczniczych obszaru Polski. Ciężkowski W. 2015 W: III Polski Kongres Górniczy 2015. Rozszerzone abstrakty (Przylibski red. nauk.). Wrocław, 14-16.09.2015 r.: 296-298 streszczenie wody lecznicze
Stable isotope composition of carbon dioxide and TDIC reservoir associated with mineral waters of the Polish Flysch Carpathians. Duliński M.

Współautorzy:

Rajchel L., Rajchel J.
2011 Central European Geology. Isotope Workshop XI, 4-8.07.2011, Budapeszt. Akademiai Kiado, Budapeszt, 54, 1/2: 133 streszczenie wody mineralne, wody lecznicze, szczawy, CO2, izotopy, Karpaty
Pokazuje 1 do 20 z 4171 rekordów