BIBLIOGRAFIA


Pokazuje 4181 do 4196 z 4196 rekordów

wpisz szukaną frazę


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania Wydawnictwo Rodzaj słowa kluczowe
Microbial diversity in deep subsurface hot brines of the North West Poland: from a community structure to isolate characteristics Kalwasińska A.

Współautorzy:

Krawiec A., Deja-Sikora E., Gołębiewski M., Kosobucki P., Swiontek Brzezinska M., Walczak M.
2020 Applied and Environmental Microbiology, 86 (10): 1-18 artykuł wody lecznicze, bakterie
Analiza zmiennosci składu chemicznego wód siarczkowych rejonu Buska-Zdroju i Solca-Zdroju w układzie czasowo-przestrzennym Lipiec I. 2020 PIG-PIB, Kielce (rozprawa doktorska) niepublikowane wody lecznicze, wody siarczkowe, Busko-Zdrój, Solec-Zdrój
Analiza zmiennosci składu chemicznego wód siarczkowych rejonu Buska-Zdroju i Solca-Zdroju w układzie czasowo-przestrzennym Lipiec I. 2020 PIG-PIB, Kielce streszczenie wody lecznicze, wody siarczkowe, Busko-Zdrój, Solec-Zdrój
Spatio-temporal changes of the chemical composition of sulfide waters in Busko-Zdrój and Solec-Zdrój regions Lipiec I. 2020 PIG-PIB, Kielce streszczenie wody lecznicze, wody siarczkowe, Busko-Zdrój, Solec-Zdrój
Wody siarczkowe w Polsce i ich wykorzystanie Lisik R.

Współautorzy:

Rabiej L.
2020 Hydrogeotechnika Sp. z o.o., Kielce: 1-108 książka wody lecznicze, wody siarczkowe, wykorzystanie
Ocena potencjału energetycznego i surowcowego wód termalnych i leczniczych termalnych w wybranych obszarach zurbanizowanych wraz z analizą geośrodowiskowych oraz ekonomicznych uwarunkowań ich zagospodarowania Socha M. 2020 PIG-PIB, Warszawa: 1-320 niepublikowane wody termalne, wody lecznicze, potencjał energetyczny, zagospodarowanie
Wody termalne Socha M., Skrzypczyk L. 2020 W: Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski wg stanu na 31.12.2018 r. (Szamałek K. red.). PIG-PIB, Warszawa: 405-409 książka wody termalne, bilans, zasoby perspektywiczne
Solanki, wody lecznicze i termalne Sokołowski J.

Współautorzy:

Skrzypczyk L.
2020 W: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2019 r. (Szuflicki M., Malon A., Tymiński M. red.). PIG-PIB, Warszawa: 478-494 książka wody lecznicze, wody termalne, solanki, bilans, zasoby, pobór, wydobycie, wykorzystanie
Wody lecznicze Sokołowski J.

Współautorzy:

Skrzypczyk L.
2020 W: Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski wg stanu na 31.12.2018 r. (Szamałek K. red.). PIG-PIB, Warszawa: 400-404 książka wody lecznicze, bilans, zasoby perspektywiczne
Pierwiastki uzyskiwane z wód uznanych za kopalinę Sokołowski J. 2020 W: Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski wg stanu na 31.12.2018 r. (Szamałek K. red.). PIG-PIB, Warszawa: 410-411 książka wody lecznicze, solanki, wody termalne, pierwiastki
Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż.. Iwony Lipiec pt. Analiza zmienności składu chemicznego wód siarczkowych rejonu Buska-Zdroju i Solca-Zdroju w układzie czasowo-przestrzennym Szostakiewicz-Hołownia M. 2020 Wydział Geologii Uniw. Warsz., Warszawa niepublikowane wody lecznicze, wody siarczkowe, Busko-Zdrój, Solec-Zdrój
Funkcjonowanie uzdrowiska Żegiestów-Zdrój w okresie międzywojennym jako istotne uwarunkowanie dla charakteru współczesnych procesów rewitalizacyjnych Żmuda-Pałka M. 2020 Turystyka Kulturowa nr 7 (117) artykuł Żegiestów Zdrój, uzdrowisko, dzieje uzdrowiska, turystyka zdrojowa, okres międzywojenny
Stan rozwoju energii geotermalnej w Polsce w latach 2015-2019 Kruszewski M. 2020 Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego artykuł zasoby geotermalne, wody geotermalne
Atlas map Państwowego Instytutu Geologicznego Wołkowicz S. red. 2021 PIG-PIB, Warszawa atlas wody lecznicze, wody termalne, wody mineralne, mapa, PIG
Analiza pierwiastków śladowych z zawartością uranu w wodach źródlanych z Leska z perspektywą ich balneologicznego zastosowania Chorostyński A. M.

Współautorzy:

Kaczmarski M., Łach A., Adamska M.
2021 Acta Sci. Pol. Formatio Corcumiectus artykuł radon, ICP-OES, uran, wody źródlane, Lesko
Kopaliny balneologiczne jako surowiec kluczowy Zglinicki K.

Współautorzy:

Szamałek K.
2021 Przegląd Geologiczny, vol. 69, nr 4: 218-223 artykuł surowce balneologiczne, surowce kluczowe, prawo geologiczne i górnicze
Pokazuje 4181 do 4196 z 4196 rekordów