BIBLIOGRAFIA


Pokazuje 1 do 20 z 4171 rekordów

wpisz szukaną frazę


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania Wydawnictwo Rodzaj słowa kluczowe
Atlas map Państwowego Instytutu Geologicznego Wołkowicz S. red. 2021 PIG-PIB, Warszawa atlas wody lecznicze, wody termalne, wody mineralne, mapa, PIG
Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż.. Iwony Lipiec pt. Analiza zmienności składu chemicznego wód siarczkowych rejonu Buska-Zdroju i Solca-Zdroju w układzie czasowo-przestrzennym Ciężkowski W. 2020 PWr, Wrocław niepublikowane wody lecznicze, wody siarczkowe, Busko-Zdrój, Solec-Zdrój
The origin and chemical composition of Carpathians chloride CO2-rich waters in the light of stable chloride isotope studies (37Cl and 35Cl) Dembska-Sięka P.

Współautorzy:

Pelc A., Rajchel L.
2020 Geol. Quart., 64, 1: 197-204 artykuł Karpaty, dwutlenek węgla, szczawy, chlor, izotopy, geneza, skład chemiczny
Geotermia w Polsce - rozwój stymulowany przez środki subfunduszu geologicznego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dziadzio P.S.

Współautorzy:

Maj J., Jerzak M., Ofiara K., Bąk D., Kuś B.
2020 Przegląd Geologiczny, vol. 68, nr 3 artykuł geotermia, wody termalne, NFOŚiGW
Solanki Felter A. 2020 W: Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski wg stanu na 31.12.2018 r. (Szamałek K. red.). PIG-PIB, Warszawa: 395-399 książka solanki, bilans, zasoby perspektywiczne
Microbial diversity in deep subsurface hot brines of the North West Poland: from a community structure to isolate characteristics Kalwasińska A.

Współautorzy:

Krawiec A., Deja-Sikora E., Gołębiewski M., Kosobucki P., Swiontek Brzezinska M., Walczak M.
2020 Applied and Environmental Microbiology, 86 (10): 1-18 artykuł wody lecznicze, bakterie
Analiza zmiennosci składu chemicznego wód siarczkowych rejonu Buska-Zdroju i Solca-Zdroju w układzie czasowo-przestrzennym Lipiec I. 2020 PIG-PIB, Kielce (rozprawa doktorska) niepublikowane wody lecznicze, wody siarczkowe, Busko-Zdrój, Solec-Zdrój
Analiza zmiennosci składu chemicznego wód siarczkowych rejonu Buska-Zdroju i Solca-Zdroju w układzie czasowo-przestrzennym Lipiec I. 2020 PIG-PIB, Kielce streszczenie wody lecznicze, wody siarczkowe, Busko-Zdrój, Solec-Zdrój
Spatio-temporal changes of the chemical composition of sulfide waters in Busko-Zdrój and Solec-Zdrój regions Lipiec I. 2020 PIG-PIB, Kielce streszczenie wody lecznicze, wody siarczkowe, Busko-Zdrój, Solec-Zdrój
Wody siarczkowe w Polsce i ich wykorzystanie Lisik R.

Współautorzy:

Rabiej L.
2020 Hydrogeotechnika Sp. z o.o., Kielce: 1-108 książka wody lecznicze, wody siarczkowe, wykorzystanie
Ocena potencjału energetycznego i surowcowego wód termalnych i leczniczych termalnych w wybranych obszarach zurbanizowanych wraz z analizą geośrodowiskowych oraz ekonomicznych uwarunkowań ich zagospodarowania Socha M. 2020 PIG-PIB, Warszawa: 1-320 niepublikowane wody termalne, wody lecznicze, potencjał energetyczny, zagospodarowanie
Wody termalne Socha M., Skrzypczyk L. 2020 W: Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski wg stanu na 31.12.2018 r. (Szamałek K. red.). PIG-PIB, Warszawa: 405-409 książka wody termalne, bilans, zasoby perspektywiczne
Solanki, wody lecznicze i termalne Sokołowski J.

Współautorzy:

Skrzypczyk L.
2020 W: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2019 r. (Szuflicki M., Malon A., Tymiński M. red.). PIG-PIB, Warszawa: 478-494 książka wody lecznicze, wody termalne, solanki, bilans, zasoby, pobór, wydobycie, wykorzystanie
Wody lecznicze Sokołowski J.

Współautorzy:

Skrzypczyk L.
2020 W: Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski wg stanu na 31.12.2018 r. (Szamałek K. red.). PIG-PIB, Warszawa: 400-404 książka wody lecznicze, bilans, zasoby perspektywiczne
Pierwiastki uzyskiwane z wód uznanych za kopalinę Sokołowski J. 2020 W: Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski wg stanu na 31.12.2018 r. (Szamałek K. red.). PIG-PIB, Warszawa: 410-411 książka wody lecznicze, solanki, wody termalne, pierwiastki
Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż.. Iwony Lipiec pt. Analiza zmienności składu chemicznego wód siarczkowych rejonu Buska-Zdroju i Solca-Zdroju w układzie czasowo-przestrzennym Szostakiewicz-Hołownia M. 2020 Wydział Geologii Uniw. Warsz., Warszawa niepublikowane wody lecznicze, wody siarczkowe, Busko-Zdrój, Solec-Zdrój
Wody mineralne na Matecznym brak danych 2019 http://www.matecznyzdroj.pl/pl/7964/0/Wody_mineralne.html artykuł wody lecznicze, wody siarczkowe, Mateczny
Uzdrowisko do wzięcia brak danych 2019 https://wroclaw.tvp.pl/41564036/dolnoslaskie-uzdrowisko-do-wziecia artykuł uzdrowisko, Przerzeczyn-Zdrój
Wody lecznicze i termalne - wybrane problemy Ciężkowski W. 2019 Warsztaty Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowe z zakresu hydrogeologii i ciepła ziemi. Lądek-Zdrój, 5-6 czerwca 2019 r. artykuł wody lecznicze, wody termalne
Comamonadaceae OTU as a remnant of an ancient microbial community in sulfidic waters Deja-Sikora E.

Współautorzy:

Gołębiewski M., Kalwasińska A., Krawiec A., Kosobucki P., Walczak M.
2019 Microb. Ecol, vol. 78, no. 1: 85-101 artykuł bakterie, wody siarczkowe
Pokazuje 1 do 20 z 4171 rekordów