BIBLIOGRAFIA


Pokazuje 81 do 100 z 4196 rekordów

wpisz szukaną frazę


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania Wydawnictwo Rodzaj słowa kluczowe
Zmiany parametrów hydrochemicznych w złożu wód mineralnych spowodowane wadliwą eksploatacją na przykładzie odwiertu J-150 w Jeleniowie. Sadowska M. 1989 Pr. Nauk. Inst. Geotech.PWr, 58, 29 artykuł wody lecznicze, Jeleniów, Sudety
Zmiany parametrów fizyko-chemicznych wód leczniczych Przerzeczyna Zdroju. Michalski B. 2001 Pol. Wr., Wydz. Górn., Wrocław niepublikowane wody lecznicze, Przerzeczyn-Zdrój, blok przedsudecki
Zmiany klimatyczne a pole cieplne litosfery. Królikowski C.

Współautorzy:

Stajniak J.
1992 Prz. Geol., 9: 534-538 artykuł geotermika
Zmiany jakościowe w środowisku wodnym NE części Polanicy Zdroju spowodowane przez składowisko odpadów komunalnych. Ciężkowski W.

Współautorzy:

Sadowska M.
1989 VI Polsko-Czechosłowackie sympozjum Ochrona i zanieczyszczenie wód podziemnych, Darłówko, 1989 r. artykuł wody lecznicze, Polanica-Zdrój, Sudety
Zmiany hydrochemiczne wód serii złożowej i w poziomach otaczających, wywołane eksploatacją otworową siarki na złożu Grzybów-Gacki. Sękiewicz J. 1971 XXI Sesja Naukowa AGH, Kraków artykuł wody mineralne, wody siarczkowe, Grzybów, zapadlisko przedkarpackie, miocen
Zmiany głównych parametrów eksploatacyjnych wód leczniczych z wybranych uzdrowisk ziemi kłodzkiej jako skutek anomalnych opadów w latach 1997-1998. Kiełczawa B.

Współautorzy:

Krawczyk M.
2009 Biul. PIG, 9, 1, 436: 241-246 artykuł wody lecznicze, Sudety
Zmiany eksploatacyjne składu chemicznego solanki w uzdrowisku Kamień Pomorski. Poprawski L.

Współautorzy:

Jasiak T., Wąsik M.
1997 W: Współczesne problemy hydrogeologii, 8: 381-385 artykuł wody lecznicze, Kamień Pomorski, Niż Polski
Zmiany chemizmu wód leczniczych Szczawnicy na przykładzie źródła Magdalena. Barczyk G. 1986 Prz. Geol., 34, 12 artykuł wody lecznicze, Szczawnica, uzdrowisko, Karpaty
Zmiany chemizmu i geneza wód leczniczych Kamienia Pomorskiego w świetle wieloletniej eksploaatcji. Rasała M.

Współautorzy:

Krawiec A.
2011 Biul. PIG, 445: 561-572 artykuł wody lecznicze, Kamień Pomorski, Niż Polski
Zmiany ceny zakupu energii cieplnej pochodzącej z polskich ciepłowni geotermalnych w latach 2007-2018 w świetle obowiązujących taryf rozliczeniowych Pająk L.

Współautorzy:

Bujakowski W.
2018 Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, rocz. 57, z. 1 (261) artykuł ceny energii geotermalnej
Zmiana temperatury w procesie samowypływu nagazowanych wód podziemnych. Żak S. 2013 Biul. PIG, 456: 679-684 artykuł wody mineralne
Zjawisko mieszania się wód na przykładzie wybranych złóż wód leczniczych w Polsce. Kozłowski J. 1997 Współczesne problemy hydrogeologii, t. VIII, Wyd. WIND, Wrocław: 349-352 artykuł wody lecznicze
Zjawisko mieszania się wód Gorzanowa na tle złóż wód rowu górnej Nysy Kłodzkiej. Kiełczawa B. 2001 Pr. Nauk. Inst. Gór. Pol. Wr., 92, 29: 85-93 artykuł wody lecznicze, szczawy, Gorzanów, Sudety
Zjawiska hydrodynamiczne występujące przy zatłaczaniu wody geotermalnej do ośrodków porowych i szczelinowych. Bujakowski W.

Współautorzy:

Górecki W., Kępińska B., Nagy S., Soboń J.
2006 W: Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim. Formacje mezozoiku (Górecki W. red.). MŚ, NFOŚiGW, AGH, PIG, Kraków: 87-88 atlas wody termalne, zatłaczanie
Zimno - ciepło. Kwiatkowski P. 1997 Środowisko, 3: 8-10 artykuł wody termalne
Ziemskie pole temperaturowe i możliwości wykorzystania energii geotermalnej na Białorusi. Paskevic V. I.

Współautorzy:

Zui V. I.
1993 Tech. Poszuk. Geol., 5-6: 85-86 artykuł energia geotermalna, geotermika, Białoruś
Ziemski strumień ciepła w północno-zachodniej części GZW. Probierz K.

Współautorzy:

Lewandowska M.
1998 Prace Naukowe GIG. Seria Konferencje, nr 24: 339-348 artykuł strumień cieplny, pole cieplne, GZW
Ziemski strumień ciepla obszaru lubelskiego. Drwięga Z. 1979 Prz. Górn., 3 artykuł geotermika, Lublin, Niż Polski
Ziemia nie łatwo oddaje swoje ciepło. Geotermia w Pyrzycach stała się poligonem doświadczalnym. Wójcik P. 2004 Środowisko, 19: 28-31 artykuł geotermia, Pyrzyce, Niż Polski
Ziemia Muszyńska – dziedzictwo epok geologicznych. Ziemia Muszyńska – inheritance of geological periods. Rajchel L.

Współautorzy:

Duliński M., Rajchel J.
2007 Współczesne problemy hydrogeologii, t. XIII, cz. 4. Przewodnik sesji terenowych. Kraków-Krynica, 21-23.06.2007 r. Wyd. AGH, Kraków: 7-41 artykuł Muszyna
Pokazuje 81 do 100 z 4196 rekordów