Przetarg ofertowy - sprzedaż 15 pojazdów PIG-PIB

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

w Warszawie ul. Rakowiecka 4 ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na

sprzedaż zbędnych środków trwałych PIG- PIB:

 1. CITROEN BERLINGO, WE4240P, 2008r., cena wywoławcza - 20000zł (brutto);
 2. CITROEN BERLINGO, WE4335P, 2008r., cena wywoławcza 17000zł (brutto);
 3. DACIA DUSTER, WE298GF, 2013r., cena wywoławcza 26000zł (brutto);
 4. DACIA DUSTER, WE299GF, 2013r., cena wywoławcza 27000zł (brutto);
 5. DACIA DUSTER, WE703EN, 2012r., cena wywoławcza 30000zł (brutto);
 6. DACIA DUSTER, WE705EN, 2012r., cena wywoławcza 24000zł (brutto);
 7. NISSAN PATHFINDER, WE8494M, 2007r., cena wywoławcza 23000zł (netto);
 8. SUZUKI JIMNY, WE6547X, 2010r., cena wywoławcza 34000zł (brutto);
 9. VOLKSWAGEN CADDY, WE9453T, 2009r., cena wywoławcza18000zł (netto);
 10. VOLKSWAGEN CADDY, WE9454T, 2009r., cena wywoławcza 14000zł (netto);
 11. VOLKSWAGEN CADDY, WE9455T, 2009r., cena wywoławcza 15000zł (netto);
 12. VOLKSWAGEN CADDY, WE9456T, 2009r., cena wywoławcza. 17000zł (netto);
 13. TOYOTA HILUX, WE5781U, 2007r., cena wywoławcza 30000zł (netto);
 14. TOYOTA HILUX, WE5792U, 2007r., cena wywoławcza 28000zł (netto);
 15. TOYOTA HILUX, WE5787U, 2007r., cena wywoławcza 34000zł (netto).

W przypadku pozycji (7; 9-15) faktura za sprzedaż pojazdu zostanie wystawiona ze stawką podatku „ZW” – bez podatku VAT. Podstawa prawna zastosowania stawki ZW: art.43 ust. 1 pkt. Ustawy o VAT.

 Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

   I. wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 19.12.2023r. przelewem na konto:

PKO BP 11 1020 1042 0000 8702 0504 1811,     

dopisując na poleceniu przelewu:

„Przetarg na sprzedaż zbędnych środków trwałych PIG-PIB – poz. … (z zaznaczeniem pozycji jakiego środka trwałego dotyczy)”.

 • wadium osoby wygrywającej zostanie zaliczone na poczet ceny oferty zakupu pojazdu;
 • wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden uczestnik przetargu nie zaoferuje ceny kupna równej, co najmniej cenie wywoławczej,
 • sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę zakupu

   II. złożenie formularza oferty, która powinna zawierać:

 • imię, nazwisko, adres, nazwę i status prawny składającego ofertę;
 • oferowaną cenę kupna, która nie może być niższa niż cena wywo­ławcza;
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym danego środka trwałego;
 • podpis oferenta będącego osobą fizyczną, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną, na formularzu oferty oraz ww. oświadczeniu;
 • dowód wpłaty wadium;
 • wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty;
 • formularz oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej opisanej kopercie w Kancelarii PIG-PIB Warszawa ul. Rakowiecka 4  pok. 1 (przy wejściu głównym) do dnia 19.12.2023 do godz. 11:00;
 • na kopercie proszę umieścić informację „Przetarg na sprzedaż zbędnych środków trwałych PIG-PIB nie otwierać przed godziną 12:00 w dniu 19.12.2023”;
 • o zachowaniu terminu złożenia formularza oferty decyduje data wpływu do Kancelarii PIG-PIB, a nie data jego nadania;

Otwarcie ofert nastąpi 19.12.2023r. o godz. 12.00  w budynku PIG - PIB ul. Rakowiecka 4.

Przedmioty przetargu można oglądać w dniu 12.12.2023r. w godz. 09-14.00 w siedzibie PIG-PIB

w przypadku pozycji 15 – miejsce oględzin pojazdu - PIG-PIB Oddział Geologii Morza ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk.

Osoby upoważnione do kontaktu:

Pan Jarosław Dylewski tel. kom. 517-080-219;

Pan Paweł Rychlicki tel. kom. 500-237-536. 

Szczegółowe informacje na temat ww. środków trwałych na stronie:                                               

https://www.pgi.gov.pl/zamowienia/sprzedaz-samochodow.html

Wszelkie zapytania dotyczące środków trwałych należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Przetarg odbędzie się zgodnie z rozporządzeniem z dnia 05.10.93 DZ.U z 1993 r. Nr. 97, poz.443.

Zastrzegamy sobie prawo wycofania samochodu z przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

W załączeniu (poniżej) następujące dokumenty:

 • Formularz ofertowy;
 • Oświadczenie oferenta;
 • Wyceny pojazdów.
 
Download this file (Formularz ofertowy.docx)Formularz ofertowy.docx[0]446 kB01.12.2023
Download this file (Oswiadczenie oferenta.docx)Oswiadczenie oferenta.docx[0]450 kB01.12.2023
Download this file (Protokol z postepowania przetargowego_z dnia 21.12.2023r..pdf)Protokol z postepowania przetargowego_z dnia 21.12.2023r..pdf[0]214 kB29.12.2023
Download this file (BT-31_11_2023_WE 4240P 01.pdf)BT-31_11_2023_WE 4240P 01.pdf[1]1243 kB03.01.2024
Download this file (BT-32_11_2023_WE 4335P 02.pdf)BT-32_11_2023_WE 4335P 02.pdf[2]1772 kB03.01.2024
Download this file (BT-33_11_2023_WE 298GF 03.pdf)BT-33_11_2023_WE 298GF 03.pdf[3]1942 kB03.01.2024
Download this file (BT-34_11_2023_WE 299GF 04.pdf)BT-34_11_2023_WE 299GF 04.pdf[4]2127 kB03.01.2024
Download this file (BT-35_11_2023_WE 703EN 05.pdf)BT-35_11_2023_WE 703EN 05.pdf[5]1768 kB03.01.2024
Download this file (BT-36_11_2023_WE 705EN 06.pdf)BT-36_11_2023_WE 705EN 06.pdf[6]1823 kB03.01.2024
Download this file (BT-37_11_2023_WE 8494M 07.pdf)BT-37_11_2023_WE 8494M 07.pdf[7]2478 kB03.01.2024
Download this file (BT-38_11_2023_WE 6547X 08.pdf)BT-38_11_2023_WE 6547X 08.pdf[8]1694 kB03.01.2024
Download this file (BT-39_11_2023_WE 9453T 09.pdf)BT-39_11_2023_WE 9453T 09.pdf[9]1451 kB03.01.2024
Download this file (BT-40_11_2023_WE 9454T 10.pdf)BT-40_11_2023_WE 9454T 10.pdf[10]1750 kB03.01.2024
Download this file (BT-41_11_2023_WE 9455T 11.pdf)BT-41_11_2023_WE 9455T 11.pdf[11]1815 kB03.01.2024
Download this file (BT-42_11_2023_WE 9456T 12.pdf)BT-42_11_2023_WE 9456T 12.pdf[12]894 kB03.01.2024
Download this file (BT-43_11_2023_WE 5781U 13.pdf)BT-43_11_2023_WE 5781U 13.pdf[13]2277 kB03.01.2024
Download this file (BT-44_11_2023_WE 5787U 14.pdf)BT-44_11_2023_WE 5787U 14.pdf[14]2067 kB03.01.2024
Download this file (BT-45_11_2023_WE 5792U 15.pdf)BT-45_11_2023_WE 5792U 15.pdf[15]2372 kB03.01.2024