Tytuł Opublikowano
Pomagamy kształcić kadry geologiczne i górnicze. II Warsztaty PSGG w Licheniu Starym 22 czerwca 2018
Konsultacje dokumentu "Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Część 1" 22 czerwca 2018
PIG - PIB na konferencji GEOST III "Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza" 22 czerwca 2018
Ryzyko, planowanie inwestycji i bezpieczeństwo - konferencja PSP w Poznaniu 21 czerwca 2018
Nauka przez zabawę – zabawa nauką. Muzeum Geologiczne w edukacyjnym natarciu 20 czerwca 2018
Geologiczne studio mundialowe. Polska - Senegal 19 czerwca 2018
Dr Janusz Jureczka z PIG-PIB w nowym zarządzie Izby Gospodarczej Gazownictwa 19 czerwca 2018
Energicznie i energetycznie na Pomorskich Dniach Energii w Gdyni 16 czerwca 2018
Ramy instytucjonalne w geologii głównym tematem konferencji Polityki Surowcowej Państwa w Gdańsku 15 czerwca 2018
Finały konkursu "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" 14 czerwca 2018
„RzeczpospoCzyta” - Noc Bibliotek w PIG-PIB 14 czerwca 2018
Jak Łagów w Górach Świętokrzyskich stał się na jeden dzień stolicą geoturystyki 13 czerwca 2018
Konferencja hydrogeologiczna w Ustroniu: międzynarodowo o wrażliwości wód 12 czerwca 2018
Powitanie z Afryką. Wsparcie afrykańskich służb geologicznych przez służby europejskie 11 czerwca 2018
Zmarł Profesor Andrzej Różkowski 11 czerwca 2018
Najlepsi hydrogeolodzy - praktycy pracują w PIG-PIB! 10 czerwca 2018
PIG-PIB na 12. Polskim Kongresie Naftowców i Gazowników (SITPNiG) 05 czerwca 2018
PIG-PIB na Zjeździe Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych (AAPG) 04 czerwca 2018
Służymy środowisku – badając i chroniąc zasoby naturalne 04 czerwca 2018
Szkolimy pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 03 czerwca 2018