Tytuł Opublikowano
Geoinformacja wobec wyzwań cywilizacyjnych 13 listopad 2019
Pracownicy laboratorium chemicznego PIG-PIB na spotkaniu użytkowników spektrometrów i dyfraktometrów rentgenowskich 13 listopad 2019
Pierwsze posiedzenie Zespołu Doradczego ds. Geologii i Górnictwa w Ministerstwie Środowiska 12 listopad 2019
Trwają konsultacje projektu „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” 12 listopad 2019
Ukazał się listopadowy numer Przeglądu Geologicznego 09 listopad 2019
Nowe sposoby dostępu do danych geologii inżynierskiej 08 listopad 2019
Założenia do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody 07 listopad 2019
Inspirująca wizyta pracowników PIG-PIB w siedzibie Brytyjskiej Służby Geologicznej 06 listopad 2019
PIG-PIB na spotkaniu eksperckim ds. zarządzania środowiskiem nieaktywnych masywnych siarczków polimetalicznych 05 listopad 2019
Relacja z Konferencji "Od podnóża Tatr po brzeg Karpat. Współczesne wyzwania kartografii geologicznej" 04 listopad 2019
Ukazał się kolejny numer Biuletynu Państwowego Instytutu Geologicznego 03 listopad 2019
Prognoza państwowej służby hydrogeologicznej 02 listopad 2019
PIG-PIB na XXIV Międzynarodowym Sympozjum Solnym „Quo Vadis Sal” 01 listopad 2019
Śmiertelne żniwo osuwisk spowodowanych opadami deszczu w Kamerunie 31 październik 2019
Trzęsienie ziemi na Filipinach 31 październik 2019
XXVI Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego „Versatile Petrology in the Earth Sciences Research” 31 październik 2019
Spotkanie auditorów wewnętrznych laboratoriów badawczych 30 październik 2019
Laser w służbie nauki, kultury, bezpieczeństwa 29 październik 2019
Geolodzy kształtują europejską politykę energetyczno - klimatyczną 27 październik 2019
Eksperci z PIG-PIB w Zespole doradczym ds. geologii i górnictwa 26 październik 2019