V Kongres Geotermalny Mszczonow 2016 foto zbiorowePolska jest na 14 miejscu w Europie pod względem wykorzystania zasobów wód geotermalnych. Jakie są szanse na zwiększenie wykorzystania tych zasobów? Naukowcy, praktycy, przedsiębiorcy, inwestorzy oraz przedstawiciele instytucji rządowych i samorządów lokalnych przedstawili najnowsze wyniki badań w zakresie geotermii średnio – i niskotemperaturowej.