W tym roku przypada setna rocznica odkrycia neolitycznych kopalń krzemienia pasiastego na terenie miejscowości Magonie i Krzemionki, położonych na północ od Ostrowca Świętokrzyskiego. Odkrywcą był geolog Jan Samsonowicz, pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego w latach 1919-1935.