logo pigW dniu 15 października 2015 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Naukowej PIG-PIB poświęcone zaopiniowaniu, na wniosek ministra środowiska, kandydatury prof. dr. hab. Tadeusza Peryta na stanowisko dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Rada podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu kandydata (przy 21 głosach za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym się) i wystąpieniu do ministra z wnioskiem o powołanie prof. Tadeusza Peryta na stanowisko dyrektora PIG-PIB.