logo pigW wyniku przeprowadzenia konkursu powołana przez Radę Naukową Państwowego Instytutu Geologicznego komisja konkursowa podjęła uchwałę o przedstawieniu ministrowi środowiska kandydata na stanowisko dyrektora PIG-PIB.