ptg minW imię zachowania pamięci o dokonaniach wielkich geologów poprzednich pokoleń i ochrony dziedzictwa geologicznego grono osób zajmujących się historią nauk geologicznych utworzyło przy PTG nową sekcję umożliwiającą wymianę poglądów i wyników badań.