skarby ziemi konkurs nasza ziemia 2008Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Geologiczno-Środowiskowy Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro.
IX edycja konkursu nosi tytuł  "Skarby Ziemi".

Regionalni laureaci konkursu plastycznego
Regionalni laureaci konkursu wiedzy (gimnazja)
Regionalni laureaci konkursu wiedzy (ponadgimnazjalne)