Koniec z ręcznym przetwarzaniem danych i wielotygodniowym generowaniem skomplikowanych analiz i raportów hydrogeologicznych. Państwowy Instytut Geologiczny – PIB wdrożył oprogramowanie Business Intelligence.