logo pigNa podstawie ustawy o instytutach badawczych Rada Naukowa PIG-PIB ogłosiła konkurs na stanowisko Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.