skamienialosci1 lutego 2008 r. w siedzibie Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego otwarto stałą ekspozycję pt. „Skały i skamieniałości polskich plaż”. Ekspozycja ma na celu edukację oraz popularyzację wiedzy na temat historii geologicznej wybrzeża południowego Bałtyku, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu aglomeracji trójmiejskiej.