Następny numer Przeglądu Geologicznego jest dostępny online

Kolejny numer "Przeglądu Geologicznego" (2023/6 Tom 71) jest już bezpłatnie dostępny online. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1953 roku - dotychczas przygotowano już 844 numery. 

Aktualny "Przegląd Geologiczny" zawiera artykuły z kategorii:

a także jeden artykuł informacyjny (Nauki o Ziemi oraz polscy geolodzy na liście rankingowej czasopisma PLOS Biology).

"Przegląd Geologiczny" jest miesięcznikiem adresowanym do środowiska geologów i specjalistów z pokrewnych dziedzin nauki. Publikowane są w nim recenzowane artykuły naukowe, w tym przeglądowe i metodyczne, artykuły informacyjne, materiały gospodarcze, ekonomiczne, organizacyjne, prawne i dotyczące działalności administracji geologicznej, a także wspomnienia, recenzje książek oraz relacje z historycznych i współczesnych wydarzeń geologicznych. Wydawane są także specjalne zeszyty tematyczne i związane z ważnymi konferencjami geologicznymi.

Od stycznia 2023 r. Przegląd Geologiczny ukazuje się wyłącznie w formie cyfrowej, oferując w ślad za tym możliwość publikowania artykułów o większej objętości niż dotychczas i zawierających więcej kolorowych rycin.

Zapraszamy  do lektury!

Czytaj bezpłatnie cały numer online >>

grafika ilustracyjna

 Artykuły otwierają się w nowym oknie w formie plików PDF.