Polska gospodarzem paleontologicznego szczytu

Kilkudziesięciu paleontologów z całego świata przyjechało w Góry Świętokrzyskie na 14 międzynarodowe sympozjum poświęcone kręgowcom kopalnym. To pierwsze naukowe spotkanie paleontologiczne tej rangi, które odbyło się w Polsce. Tegoroczne było szczególne, gdyż przypadło w 50 rocznicę sympozjum noblowskiego w Sztokholmie.

International Symposium on Early and Lower Vertebrates zostało zorganizowane przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszenie Delta z Ostrowca Świętokrzyskiego.

4paleo

Prof. Przemysław Borkowski, dyrektor pionu badań i rozwoju PIG-PIB, wita uczestników konferencji w Muzeum Geologicznym Instytutu

Na spotkanie w pierwszych dniach lipca zjechało blisko 70 paleontologów - znakomitości świata nauki reprezentujące wszystkie poza Antarktydą, kontynenty. Właściwa, referatowa część spotkania miała miejsce w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Wcześniej jednak uczestników konferencji oficjalnie powitał w Muzeum Geologicznym w siedzibie PIG-PIB w Warszawie dyrektor pionu badań i rozwoju prof. Przemysław Borkowski.

2paleo

Prof. John Long, wybitny badacz z australijskiego Flinders University w Adelaidzie, z rekonstrukcją tetrapoda w Centrum geoedukacji na Wietrzni

Program sympozjum wypełniły trzy dni sesji referatowych, w tym kilkadziesiąt prezentacji i posterów przedstawiających wyniki najnowszych badań w zakresie ewolucji kręgowców od bezszczękowców i ryb do pojawienia się pierwszych tetrapodów. Problematyka poruszana w referatach obejmowała zarówno wstępne interpretacje, żywo dyskutowane w kuluarach, jak też zaawansowane prace publikowane w czasopismach takich jak Nature i Science.

1paleo

Per Alberg z Uppsala University, światowej sławy paleontolog z tropem tetrapoda w Zachełmiu

Polscy paleontolodzy zaprezentowali materiał obejmujący ichtiolity sylurskie i dewońskie, ryby kostnoszkieletowe i pancerne oraz nowe interpretacje słynnego ichnozespołu z Zachełmia. Uczestnicy konferencji mieli okazję odwiedzić badane obecnie stanowiska paleontologiczne w Górach Świętokrzyskich - Zachełmie, Ujazd i Płucki - a także Centrum Geoedukacji na Wietrzni w Kielcach.

3paleo

Uczestnicy konferencji podczas sesji terenowej

Goście sympozjum byli pod wrażeniem organizacji konferencji, jej programu naukowego i terenowego. Świadczą o tym gratulacje i podziękowania, jakie wciąż wpływają na ręce organizatorów spotkania. Komitet organizacyjny sympozjum tworzyli: Michał Ginter (IGP UW) i Piotr Szrek (PIG) oraz Patrycja Dworczak (doktorantka UAM), Piotr Skrzycki (PAN Warszawa), Roksana Skrzycka (PAN Kraków) i Olga Wilk (magistrantka IGP UW). Przy rejestracji uczestników w Warszawie pomagały: Agnieszka Jaszczuk i Karolina Usarek (doktorantki IGP UW).

Kolejne sympozjum odbędzie się za 2 lata w Chinach.

Tekst: Piotr Szrek

Zdjęcia: Wenjin Zhao, Vachika Hairapetiana