Konferencja IGCP - karpacki PIG-PIB łączy Azję z Europą

Kilkudziesięciu geologów z Europy i Azji gościło w Oddziale Karpackim Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) w Krakowie. Na początku października uczestniczyli w konferencji podsumowującej sześcioletni projekt pod patronatem UNESCO poświęcony  geologicznej ewolucji oceanu Tetydy.

Naukowcy dyskutowali m.in. o tektonostratygrafii, geotektonice, paleooceanografii zachodniej i wschodniej Tetydy i o możliwościach globalnych korelacji wydarzeń z przeszłości geologicznej tego praoceanu. Podczas konferencji wygłoszono ponad 20 referatów i przedstawiono 6 prezentacji posterowych.

Uczestnicy konferencji  IGCP

Uczestnicy konferencji przed budynkiem Oddziału Karpackiego PIG-PIB

Po obradach plenarnych goście z zagranicy odbyli kilkudniową wycieczkę po polskich Karpatach. Zapoznali się m.in. z utworami wczesnej kredy jednostki śląskiej, dyskutowali o fliszu karpackim. Odwiedzili Kasprowy Wierch, kamieniołom Pod Capkami, spłynęli Dunajcem w Pieninach, a na koniec kopalnie soli w Bochni i Wieliczce. Tak zaplanowana trasa miała na celu pokazać zwłaszcza azjatyckim uczestnikom wycieczki z „innej części tetydzkiego świata” pre-, syn- i post-orogeniczną historię naszej części Karpat w odniesieniu do oceanu Tetydy.

 wycieczki terenowej - Rzyki k/Andrychowa – warstwy wierzowskie

Uczestnicy konferencji w trakcie wycieczki terenowej (Rzyki k/Andrychowa – warstwy wierzowskie)

Spotkanie w Krakowie zorganizowane zostało przez PIG-PIB we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą. Zamykało międzynarodowy projekt IGCP-589 – Development of the Asian Tethyan Realm: Genesis, Process and Outcomes, który realizowano m.in. w Chinach, Japonii, Tajlandii, Malezji, Iranie, Mjanmie (dawniej Birma), i na Filipinach. Krakowskie sympozjum Western Tethys meets Eastern Tethys było pierwszą europejską konferencją w ramach tego programu. Wszystkie poprzednie odbywały się w Azji.

Nad Sołą w Żywcu - IGCP

Nad Sołą w Żywcu (warstwy cieszyńskie)

Na Kasprowym Wierchu - IGCP

Na Kasprowym Wierch. W tle Giewont

Pieniny - IGCP

Pieniny. Spływ Dunajcem

Przed zjazdem do kopalni w Wieliczce

Przed zjazdem do kopalni w Wieliczce

W organizacji konferencji IGCP pomagali studenci AGH

W organizacji konferencji pomagali studenci AGH

Projekt realizowany był w ramach International Geoscience Programme (IGCP). IGCP jest wspólnym przedsięwzięciem UNESCO i IUGS (International Union of Geological Sciences). Stanowi wielonarodową platformę wymiany informacji i doświadczeń w dziedzinie nauk o Ziemi. IGCP od początku swojego istnienia – od 1972 r. – współfinansował prawie 600 projektów badawczych. W przedsięwzięciach wspieranych przez IGCP uczestniczyło już kilka tysięcy naukowców z ponad 150 krajów. Dlatego rozmowy w Krakowie dotyczyły również przyszłych spotkań. Podjęto m.in. decyzję o złożeniu nowego projektu – kontynuacji europejsko-azjatyckiej dyskusji o paleozoicznej (Paleo-) i mezozoicznej (Neo-) Tetydzie. Prace nad nim rozpoczną się już w tym roku, a złożenie projektu w UNESCO planuje się na rok przyszły.

Tekst: Michał Krobicki, Jolanta Iwańczuk, wsp. Andrzej Rudnicki

Zdjęcia: Michał Krobicki