PIG-PIB na targach POL-ECO System w Poznaniu

Kilkuset wystawców z Polski i ze świata prezentuje w tym roku swoją działalność na poznańskich targach Pol-Eco System. To jedna z najważniejszych krajowych imprez związanych z ochroną środowiska. W targach uczestniczy także Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB).

Jednym z głównych elementów targów oprócz części wystawienniczej są także specjalistyczne panele dyskusyjne. Eksperci związani z ochroną środowiska mają możliwość wymiany poglądów i doświadczeń. W trzech głównych panelach poświęconych Polityce Surowcowej Państwa, surowcom dna oceanicznego i geotermii uczestniczył wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa prof. Mariusz Orion Jędrysek, a także przedstawiciele PIG-PIB – zastępca dyrektora Instytutu dr Agnieszka Wójcik oraz specjaliści od geotermii dr Mariusz Socha i dr Maciej Kłonowski.

Minister Jędrysek rozpoczynając część panelową nakreślił główne założenia gotowego już dokumentu Polityka Surowcowa Państwa. Zapowiedział też powstanie Polskiej Agencji Geologicznej, która miałaby zastąpić państwową służbę geologiczną. Stosowny projekt ustawy ma być upubliczniony w najbliższym czasie. Minister wskazał na konieczność prowadzenia prac poszukiwawczo-rozpoznawczych, w tym na wiercenie głębokich otworów wiertniczych na terenie Karpat. Trzy zaprojektowane już otwory mają sięgać aż do podłoża krystalicznego. Najgłębszy z nich będzie mierzył ponad 7 km głębokości.

Uczestnicy panelu pt. Polityka Surowcowa Państwa

Uczestnicy panelu pt. Polityka Surowcowa Państwa; od lewej: Robert Przybylski (moderator), minister Mariusz Orion Jędrysek, Krzysztof Galos (dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN), Agnieszka Wójcik (zastępca dyrektora PIG-PIB), Hubert Schwarz (dyrektor Departamentu Polityki Surowcowej i Analiz w Ministerstwie Środowiska).

Gościem specjalnym panelu poświęconego surowcom dna oceanicznego był Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego Michael Lodge. Wyraził on zadowolenie, że Polska aktywnie włącza się w program badań dna oceanu i jego bogactw. Przyznał, że nasz kraj nie ma wielkich doświadczeń w poszukiwaniach oceanicznych, podkreślił jednak polskie doświadczenia w górnictwie, które, jak zaznaczył, także jest cenne w planowanej podwodnej eksploracji. Sekretarz Lodge pogratulował też ministrowi Jędryskowi polskiego podejścia do badań dna morskiego. – W ten sposób sięgacie w przyszłość – powiedział.

Polska w ramach międzynarodowego konsorcjum InterOceanMetal ma prawa do działki na Oceanie Spokojnym. Stwierdzono tam bogate nagromadzenia konkrecji metalicznych zawierających m.in. złoto, miedź czy wanad.

W panelu poświęconym geotermii dr Mariusz Socha z PIG-PIB, krótko przedstawił działania Instytutu w tej dziedzinie. Dr Maciej Kłonowski omówił zaś projekty geotermalne realizowane obecnie w PIG-PIB. Eksperci uczestniczący w dyskusji poruszyli m.in. problemy związane z wykorzystaniem w Polsce ciepła ziemi. Prof. Beata Kępińska z Polskiej Akademii Nauk zwróciła uwagę na wysoką cenę wierceń geotermalnych na terenie naszego kraju, podczas gdy np. w Islandii są one zauważalnie niższe. Jej zdaniem, ze względu na warunki geologiczne w Polsce, geotermię łatwiej stosować do ogrzewania aniżeli produkcji energii elektrycznej, choć jej nie wyklucza.

W tym roku targi Pol-Eco System zgromadziły ponad 300 wystawców. Stoisko PIG-PIB prezentuje przede wszystkim problematykę geotermalną – m.in. możliwości płytkiej geotermii i wód termalnych, które zaliczane są do złóż kopalin. Nasi specjaliści instruują też gości targów jak korzystać z Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG), do której dostęp możliwy jest za pośrednictwem internetu.

Ekspozycja Instytutu Geologicznego na targach POLECO

Ekspozycja Instytutu cieszy się zainteresowaniem ekspertów, ale też osób niezwiązanych zawodowo z geologią czy ochroną środowiska. Specjalnie dla tych, którzy chcieliby dowiedzieć się czym jest geotermia pracownicy PIG-PIB przygotowali konkursy edukacyjne.

W targach, które ruszyły we wtorek 17 października uczestniczą przedstawiciele najważniejszych instytucji zajmujących się środowiskiem, w tym między innymi: Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Otwarcia targów POLECO dokonał minister Mariusz Orion Jędrysek

Otwarcia targów dokonał minister Mariusz Orion Jędrysek, który podkreślił rolę zrównoważonego rozwoju dla prowadzenia silnej gospodarki na potrzeby kraju i społeczności lokalnej.

nagrody dla laureatów konkursu ministra środowiska - POLECO

Podczas ceremonii otwarcia minister Mariusz Orion Jędrysek wręczył też nagrody dla laureatów konkursu ministra środowiska „Produkt w obiegu zamkniętym”, którego głównym celem jest promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu - po zakończeniu użytkowania w jego pierwotnej formie.

Tym, którzy odwiedzili nasze stoisko dziękujemy, a tych którzy chcieliby porozmawiać z ekspertami PIG-PIB zapraszamy do pawilonu 5A (stoisko 44). Targi kończą się dzisiaj o godz. 17.00.

Tekst: Andrzej Rudnicki Anna Bagińska

Zdjęcia: Anna Bagińska, Andrzej Rudnicki