Gilowice otworzą gazowy sezam

Polska ma szansę na zwiększenie wydobycia gazu z własnych złóż. Eksperyment w Gilowicach otwiera drogę do zasobów znacznie większych niż dotychczas udokumentowane w konwencjonalnych złożach gazu w naszym kraju. O wynikach testów przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) poinformowali w poniedziałek 6 listopada, na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, przedstawiciele obu instytucji.

– Projekt w Gilowicach to pierwszy krok do rozwoju technologii wydobycia metanu z pokładów węgla w znacznie szerszej skali – powiedział  minister energii Krzysztof Tchórzewski, który był gościem konferencji. – Chcemy, aby upowszechnienie tej technologii skutkowało zwiększeniem potencjału wydobywczego gazu w Polsce – zaznaczył szef resortu.

pozyskiwanie metanu z wegla - projekt Gilowice

Przemawia minister energii Krzysztof Tchórzewski

Prezes Zarządu PGNiG SA Piotr Woźniak podkreślił zaś, że metan w pokładach węgla może być ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego kraju w oparciu o eksploatację własnych zasobów węglowodorowych. – Odmetanowanie kopalń wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa pracy górników. Pozwoli też ograniczyć emisję metanu do atmosfery – dodał prezes Woźniak. Metan jest gazem silnie wpływającym na efekt cieplarniany. Obecnie przyjmuje się, że przewyższa pod tym względem dwutlenek węgla aż 25 razy.

Konferencja - pozyskiwanie metanu z wegla - projekt Gilowice

Konferencja zgromadziła naukowców, praktyków i media

O szczegółach eksperymentu wspólnie prowadzonego przez PIG-PIB i PGNiG w ramach projektu badawczego „Stymulacja produktywności metanu z pokładów węgla w otworach wiertniczych Gilowice 1 i Gilowice 2H wraz z testami dopływu metanu” opowiedział dr Janusz Jureczka, dyrektor Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB. Według szacunków sporządzonych przez ekspertów Instytutu, wydobywalne zasoby metanu w złożach węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym sięgają 170 mld m sześc. – To bardzo duży, do tej pory praktycznie niewykorzystany, potencjał. Większy niż udokumentowane zasoby polskich złóż gazu ziemnego. Produkcja metanu z węgla metodami wiertniczymi  powinna być ważnym uzupełnieniem krajowego bilansu energetycznego – powiedział dr Janusz Jureczka, dyrektor Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB. Jego zdaniem rocznie można wydobywać w Polsce dodatkowo nawet 1,5 mld m sześc. metanu. Dr Jureczka ocenia, że przemysłowe przedeksploatacyjne ujęcie tego gazu z pokładów węgla metodą przetestowaną w Gilowicach możliwe będzie za około 5 do 7 lat. Krajowe potrzeby w większym nieco stopniu niż dotychczas pokrywałaby wtedy rodzima produkcja.

Porozumienie przemysłu i nauki - prezes Zarządu PGNiG SA Piotr Woźniak i dyrektor Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB dr Janusz Jureczka

Porozumienie przemysłu i nauki - prezes Zarządu PGNiG SA Piotr Woźniak i dyrektor Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB dr Janusz Jureczka

Obecnie w Polsce wydobywa się ok. 5 mld m sześc. gazu rocznie. Krajowe wydobycie pokrywa około jednej trzeciej zapotrzebowania. Reszta gazu wykorzystywanego w Polsce jest importowana.

Teren prac projektowych wokół otworu Gilowice-1

Teren prac projektowych wokół otworu Gilowice-1.W kolorze zółtym - głowica eksploatacyjna

Dotychczasowe wyniki testów w Gilowicach są obiecujące. Przepływ gazu ustabilizował się na poziomie 5,2 – 5,4 tys. m sześc. na dobę. Surowiec ma bardzo wysoką jakość. Zawartość metanu sięga w nim ponad 99 proc.

Dr Janusz Jureczka objaśnia szczegóły eksperymentu w terenie

Dr Janusz Jureczka objaśnia szczegóły eksperymentu w terenie

Flara spalająca metan

Flara spalająca metan

Projekt badawczy w Gilowicach jest realizowany przez Konsorcjum PGNiG oraz PIG-PIB od kwietnia 2016 r. Jest on kontynuacją wcześniejszych pionierskich prac Instytutu w kopalni „Mysłowice-Wesoła”, polegających na rozpoznaniu możliwości zastosowania przedeksploatacyjnego ujęcia metanu kierunkowymi otworami wiertniczymi.

Tekst: Andrzej Rudnicki

Zdjęcia: Katarzyna Strzemińska