Polityka Surowcowa Państwa do konsultacji

Projekt Polityki Surowcowej Państwa (PSP) został skierowany do kolejnego etapu konsultacji – ogłosił wczoraj wiceminister środowiska prof. Mariusz Orion Jędrysek, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa i Główny Geolog Kraju. Potrwają one około roku. Później projektem zajmie się Rada Ministrów.

Pierwsze konsultacje ruszają w środę 15 listopada w Ministerstwie Środowiska. To początek 12-miesięcznego cyklu spotkań, które odbędą się w największych miastach Polski.

PSP to dokument przygotowany przez Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Surowcowej Państwa. Projekt ocenia krajowe zapotrzebowanie na surowce, proponuje sposoby gospodarowania ich udokumentowanymi zasobami i pozyskiwania nowych. Prezentuje zasady prowadzenia polityki surowcowej. Wejście w życie projektu PSP ma znacząco wpłynąć m.in. na rozwój technologii, stworzenie ułatwień gospodarczych i podatkowych dla przedsiębiorców. Jego celem jest racjonalne gospodarowanie zasobami, ale też upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o surowcach i geologii.

Wiceminister Mariusz Orion Jędrysek prezentuje założenia Polityki Surowcowej Państwa

Wiceminister Mariusz Orion Jędrysek prezentuje założenia Polityki Surowcowej Państwa

Główne założenia PSP przedstawił w poniedziałek 13 listopada główny geolog kraju i zarazem przewodniczący międzyresortowego zespołu prof. Jędrysek. – Na przyjęcie tego dokumentu mamy jeszcze dwa lata, ale jestem przekonany, że wejdzie w życie już na początku 2019 r. – zapowiedział wiceminister.  Podkreślił, że na większości obszaru naszego kraju występują udokumentowane złoża surowców. – Żadne Państwo w Europie nie może pochwalić się takimi zasobami surowcowymi jak Polska – oświadczył.

Jednym z pierwszych przedsięwzięć wykonawczych w ramach strategii surowcowej jest „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów”, czyli PRoGeO. Został on opracowany w Ministerstwie Środowiska i zatwierdzony przez rząd w sierpniu tego roku. Zakłada wydobycie rud metali z bogatych złóż znajdujących się na dnie oceanicznym. Polska jako jeden z siedmiu krajów na świecie zyskała prawo do działki na dnie Atlantyku. – Sądzę, że w ciągu 10 lat będzie możliwe rozpoczęcie eksploatacji znajdujących się tam złóż, m.in. siarczków miedzi czy pierwiastków ziem rzadkich. Pierwszy rejs rozpoznawczy odbędzie się już w przyszłym roku – zapowiedział wiceminister środowiska.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Rudnicki