PIG-PIB na pikniku historycznym "Wytopki ołowiu 2018"

Na zaproszenie Muzeum Wsi Kieleckiej Oddział Świętokrzyski PIG-PIB wziął udział w 26 pikniku historycznym „Wytopki ołowiu”, który odbył się 6 maja br. w Muzeum Wsi Kieleckiej - Parku Etnograficznym w Tokarni.

„Wytopki ołowiu” są coroczną imprezą, poświęconą m.in. metodzie wytopu ołowiu, stosowanej w regionie Żupnictwa Chęcińsko-Olkuskiego od XIV do XVII wieku. W tym roku odbyła się już 26 edycja tego wydarzenia, promującego dziedzictwo przemysłowe ziemi świętokrzyskiej i geoturystyczne walory regionu.

Oddział Świętokrzyski PIG-PIB w trakcie wytopków zaprezentował wystawę zatytułowaną "Kruszce miedzi i ołowiu w Górach Świętokrzyskich", na której zwiedzający mogli obejrzeć m.in. galenę, malachit i azuryt pochodzące z dawnych kopalń obszaru chęcińsko-kieleckiego w Górach Świętokrzyskich. Pracownicy Oddziału służyli zwiedzającym fachowymi informacjami dotyczącymi występowania kruszców w Górach Świętokrzyskich oraz historii ich eksploatacji. Udział w pikniku historycznym w Tokarni stał się także okazją do przekazania jego uczestnikom informacji na temat bieżącej działalności nie tylko Oddziału Świętokrzyskiego, ale i całego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.

fot. 1

Stoisko Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB

W trakcie imprezy prezentowany był także pokaz elektrolizy miedzi metodą Stanisława Łaszczyńskiego. Pokaz przygotowany został przez naukowców z AGH. Podkreślić należy fakt, że ten w znacznej mierze zapomniany dziś polski badacz (doktor chemii) jako pierwszy na świecie opracował i opatentował metodę elektrolitycznego pozyskiwania miedzi na skalę przemysłową. Wraz ze swoim bratem Bogusławem wznowili na początku XX w. eksploatację miedzi na górze Miedzianka k. Chęcin, a w położonej nieopodal Papierni urządzili elektrolizernię.

Dodatkową atrakcją towarzyszącą wytopowi ołowiu jest bicie pamiątkowych medali, które uczestnicy imprezy otrzymują na pamiątkę uczestnictwa.

fot. 2

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających

Pomysłodawcą „wytopków” był, nieżyjący już, profesor dr hab. inż. Wacław Różański z Akademii Górniczo-Hutniczej. Pracownicy tej uczelni, prof. dr hab. inż. Tadeusz Karwan i dr inż. Ireneusz Suliga, nadal sprawują nadzór merytoryczny nad procesem uzyskiwania płynnego ołowiu.

Tekst: Anna Fijałkowska-Mader, Sylwester Salwa
Zdjęcia: Sylwester Salwa