Zmarł Profesor Andrzej Różkowski

31 maja, przeżywszy 89 lat, zmarł Prof. dr. hab. inż. Andrzej Różkowski, wybitny geolog, światowej klasy specjalista w zakresie hydrogeologii górniczej, długoletni, zasłużony pracownik Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

W Oddziale Górnośląskim PIG w Sosnowcu Profesor Andrzej Różkowski pracował w latach1958–1986, pełniąc funkcję kierownika Pracowni Hydrogeologii. W tym czasie przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej – doktorat, habilitację, nadanie tytułu profesora. Działalność naukową umiejętnie łączył z zastosowaniem swych badań w praktyce, zajmując się głównie hydrogeologią regionalną i złożową Górnośląskiego i Lubelskiego Zagłębia Węglowego. W 1986 r. podjął pracę na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, obejmując kierownictwo Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. Przez wiele następnych lat nadal jednak utrzymywał bliskie kontakty z Odziałem Górnośląskim, uczestnicząc w pracach Instytutu.

Profesor Andrzej Różkowski pozostawił po sobie olbrzymi dorobek naukowy i badawczy, szczególnie w zakresie hydrogeologii regionalnej i hydrogeologii złóż węgla kamiennego, kartografii hydrogeologicznej, a także hydrochemii i hydrogeologii izotopowej. Po raz ostatni pożegnaliśmy Profesora na uroczystości pogrzebowej w dniu 9 czerwca w Sosnowcu. W naszej pamięci na zawsze pozostanie nie tylko jako wybitny naukowiec i niekwestionowany autorytet w dziedzinie hydrogeologii, ale także jako niezwykle życzliwy człowiek, o dużej pogodzie ducha, cieszący się powszechnym szacunkiem i sympatią.

pan profesor

Profesor Andrzej Różkowski

Rodzinie śp. Profesora Andrzeja Różkowskiego składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia.

Dyrekcja i Pracownicy
Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego