Konferencja hydrogeologiczna w Ustroniu: międzynarodowo o wrażliwości wód

Wrażliwość wód podziemnych na zanieczyszczenia była wiodącym tematem konferencji, która odbyła się w Ustroniu w dniach 4-8 czerwca 2018 r. Wydarzenie pod tytułem: „New Approaches to groundwater Vulnerability” jest czwartym z kolei spotkaniem dotyczącym tego zagadnienia.


W wydarzeniu, obok uczestników pochodzących z całego świata, aktywnie brali udział przedstawiciele naszego Instytutu. Mgr Marzena Nowakowska z Oddziału Pomorskiego PIG - PIB przedstawiła prezentację związaną z realizacją międzynarodowego projektu WATERPROTECT, którego PIG - PIB jest liderem. Współautorkami referatu były dr Małgorzata Woźnicka i dr inż. Anna Kuczyńska.

Ponadto, pracownicy PIG-PIB prezentowali dwa postery, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Poster mgr inż. Katarzyny Białeckiej i dr inż. Doroty Kaczor- Kurzawy z Oddziału Świętokrzyskiego PIG - PIB przedstawiał wyniki badań wrażliwości na zanieczyszczenia Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 417. Z kolei mgr Agnieszki Kowalczyk przygotowała poster, który przedstawiał ideę wykorzystania potencjału informacji o sezonowych wahaniach zwierciadła wód podziemnych w aspekcie ich wrażliwości na zanieczyszczenia.

Organizatorami konferencji był Uniwersytet Śląski w Katowicach wraz UNESCO-IHP, International Association of Hydrogeologists oraz Stowarzyszeniem Hydrogeologów Polskich.

2

Prezentacja o doświadczeniach hydrogeologicznych w Nigerii

1

Uczestnicy konferencji zwiedzają Kopalnię węgla kamiennego „Guido”, będącą częścią Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Kowalczyk

 

logotyp 05

Udział pracowników PIG-PIB w konferencji międzynarodowej ”New approaches to groundwater vulnerability" został zrealizowany w ramach tematu "Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej" oraz sfinansowany ze środków NFOŚiGW