Ekspertki z PIG-PIB na konferencji ds. zmian klimatu w Bangkoku

W dniach 4 - 9 września 2018 r. w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) zwołana została w Bangkoku konferencja ds. zmian klimatu (Climate Change Conference). Jej głównym celem było przyspieszenie prac nad programem Porozumienia Paryskiego (PAWP). Obrady koncentrowały się na projektach przepisów wykonawczych porozumienia paryskiego, które muszą być opracowane przed organizowaną przez Polskę 24. Konferencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 24).


W konferencji w Bangkoku wzięło udział ponad 1600 uczestników, w tym ponad 1200 urzędników rządowych, prawie 400 przedstawicieli organów i agencji ONZ, organizacji międzyrządowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i mediów. Specjalistki z PIG-PIB: mgr Urszula Czarniecka-Januszczyk oraz dr Izabela Ploch uczestniczyły w konferencji jako ekspertki wiodące, wspierające Ministerstwo Środowiska w zakresie adaptacji, mitygacji oraz w kwestiach społecznych w aspekcie zmian klimatu. Wszelkie działania związane z adaptacją do zmian klimatu są dla nas bardzo istotne, ponieważ służby geologiczne powinny mieć w tym procesie swój znaczący wkład.

bangkok1

Trwają obrady Climate Change Conference w Bangkoku

W konferencji wziął udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Michał Kurtyka, który jako Prezydent nadchodzącej Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (COP24) będzie prowadził szczyt w Katowicach w grudniu 2018 r.

W ciągu tygodnia obrad odbyły się liczne spotkania związane z programem Porozumienia Paryskiego i poczyniono znaczny postęp w zaawansowaniu prac. Jest to istotnym wkładem do sukcesu grudniowego COP24.

bangkok2  iza ploch

Urszula Czarniecka-Januszczyk oraz Izabela Ploch z PIG-PIB są ekspertkami wiodącymi, wspierającymi Ministerstwo Środowiska

Zespół Prezydencji aktywnie współpracował ze wszystkimi Stronami biorącymi udział konferencji, pomimo iż Polska formalnie obejmuje przewodnictwo Konwencji Stron dopiero od grudnia 2018 roku.

zabytki bangkoku

Codzienna trasa na obrady wiodła drogą wodną

Zobacz także: Bangkok Climate Change Conference - September 2018

Strona Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC)

Tekst: Urszula Czarniecka-Januszczyk, Izabela Ploch
Zdjęcia: Urszula Czarniecka-Januszczyk, Izabela Ploch