Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM 2018

„CZYSTE POWIETRZE – w trosce o zdrowie, klimat i środowisko” – to hasło przewodnie tegorocznej edycji Targów POL-ECO System, które odbyły się w dniach 23-25 października 2018 r. w Poznaniu. Państwowy Instytut Geologiczny – PIB uczestniczył w wydarzeniu w ramach "EkoSfery", przestrzeni wystawienniczo‐konferencyjnej zorganizowanej przez Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wiedza, doświadczenie i oferta Instytutu doskonale wpisały się w to symboliczne święto środowiska, prezentujące zaawansowane technologie, rozwiązania i produkty służące zrównoważonemu rozwojowi.


Blisko 300 wystawców, 32 panele eksperckie, konferencje, szkolenia, spotkania, konkursy i tysiące zwiedzających - to krótkie podsumowanie Targów POL-ECO SYSTEM i "EkoSfery". Jednak nie tylko z tego powodu wydarzenie zostało uznane za najważniejsze w branży ochrony środowiska. To tu, w ciągu kilku dni, zapadały ważne decyzje, nawiązywały się cenne kontakty, wykluwały ciekawe pomysły i idee. W trakcie Targów obradował też Młodzieżowy Kongres Klimatyczny i otwarto aukcję dwutlenku węgla z udziałem Ministra Środowiska i Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych.

poleko11

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk podczas inauguracji Targów POL-ECO SYSTEM 2018

Rangę wydarzenia podnieśli znamienici goście, biorący udział w panelach eksperckich oraz poziom tych dyskusji. Wśród prelegentów znaleźli się mi.in. Minister Środowiska - Henryk Kowalczyk, Minister Energii - Krzysztof Tchórzewski, Minister Rozwoju i Inwestycji - Jerzy Kwieciński, Prezes NFOŚiGW - Kazimierz Kujda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Sławomir Mazurek oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych - Andrzej Mazurek. Uczestnikami "EkoSfery" było dwóch ważnych przedstawicieli Komisji Europejskiej: Komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa - Karmenu Vella i Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu i energii - Miguel Arias Cañete.

poleko7

Dyskusja ekspertów podczas panelu "Geologia dla miast. Wykorzystanie przestrzeni podziemnej w Smart City", którego organizatorem był PIG-PIB

Państwowy Instytut Geologiczny - PIB był organizatorem jednego panelu eksperckiego pt. "Geologia dla miast. Wykorzystanie przestrzeni podziemnej w Smart City". Panel rozpoczęła Edyta Majer z Programu Geozagrożenia i Geologia Inżynierska, przedstawiając krótką prezentację, a następnie przedstawiając ofertę geologii dla rozwoju "inteligentnych miast".

Podczas innego panelu pt. "Bussiness Inteligence w ochronie środowiska - nowoczesne metody informatyczne w zarządzaniu i kształtowaniu środowiska" Piotr Gałkowski z Programu Geologiczne Bazy Danych przedstawił prezentację o zastosowaniu analityki biznesowej w PIG-PIB i wziął udział w dyskusji jako ekspert.

poleko10

Piotr Gałkowski został zaproszony jako ekspert do panelu organizowanego przez Instytut Ochrony Środowiska - PIB
 

Na tegoroczne targi PIG-PIB przygotował ekspozycję wystawienniczą dotyczącą geotermii, składowisk odpadów, surowców mineralnych oraz zasobów informacji geologicznej gromadzonej i przetwarzanej przez Instytut. Ta ostatnia dziedzina wzbudziła ogromne zainteresowanie gości odwiedzających nasze stoisko. Nikt nie oparł się pokusie sprawdzenia, co leży pod jego stopami, jak głęboko znajdują się warstwy wodonośne lub jakie surowce wydobywane są w pobliżu miejsca zamieszkania. A wszystkie te informacje - i dużo, dużo więcej - oferowała nowa, innowacyjna przeglądarka danych przestrzennych Geologia. Aplikacja dostępna jest pod adresem geologia.pgi.gov.pl i pozwala w przystępny sposób zobrazować - jako mapy - dane z wielu dziedzin. 

poleko4

Stoisko Instytutu było dosłownie oblegane

poleko8

Gości przyciągała przede wszystkim przeglądarka danych przestrzennych Geologia i ciekawe wydawnictwa Instytutu

poleko17

Gośćmi stoiska PIG - PIB byli mi.n. Henryk Kowalczyk - Minister Środowiska i Kazimierz Kujda - Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

poleko1

Pan Minister z zainteresowaniem zapoznał się z nową aplikacją "Geologia"

poleko3

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk i przedstawicielki PIG-PIB na Targach POL-ECO SYSTEM 2018

poleko16

Gościliśmy Krzysztofa Tchórzewskiego - Ministra Energii

poleko14

Aplikacja "Geologia" zainteresowała Sławomira Mazurka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska

poleko15

Sławomir Mazurek z Ministerstwa Środowiska i przedstawiciele PIG-PIB

poleko19

Odwiedził nas Andrzej Przybycin - Prezes Państwowej Agencji Atomistyki

poleko18

Eksperci biorący udział w panelu "Geologia dla miast. Wykorzystanie przestrzeni podziemnej w Smart City"

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili stoisko wystawiennicze PIG-PIB!

logotyp 05Organizacja stoiska PIG-PIB została zrealizowana w ramach tematu "Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej", finansowanego ze środków NFOŚiGW.