50 lat Oddziału Geologii Morza PIG-PIB

7 listopada 2018 r. miała miejsce uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB. W pięknej siedzibie Oddziału przy ul. Kościerskiej w Gdańsku odbyła się Sesja Jubileuszowa, podczas której wygłoszono referaty okolicznościowe i wręczono odznaczenia obecnym i byłym pracownikom Oddziału.

 

- Oddział tworzą nie budynki, a zespół. Ludzie, którzy umieją współpracować, umieją ze sobą rozmawiać, z wielkim zaangażowaniem podchodzą do powierzonych im zadań i robią to bardzo sumiennie - powtarzano najczęściej podczas przemów i gratulacji składanych na ręce dyrektora placówki dr Wojciecha Jeglińskiego.

- Ludzie, którzy pracowali tu przez tyle lat i pracują obecnie są największą wartością Oddziału. Oni wkraczają na obszary, na których do tej pory nie stanęła noga geologa i tam szukają wyzwań. Przeżyli niejedno i niestraszne im sztormy. Wiedzą, jaki jest trud badań morskich i ile wysiłku wymaga zdobycie informacji – dodał dr Jegliński podczas wystąpienia otwierającego sesję jubileuszową.

dsc05372

Dr Wojciech Jegliński otwiera Sesję Jubileuszową z okazji 50-lecia Oddziału Geologii Morza PIG-PIB w w Gdańsku

Obecnie Oddział Geologii Morza PIG-PIB w Gdańsku liczy 35 pracowników.

Regionalna placówka Państwowego Instytutu Geologicznego w Sopocie została powołana Zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Instytutu Geologicznego z dnia 14 października 1968 roku. W 1974 roku Pracownia Geologii Bałtyku została przekształcona w Zakład Geologii Morza, a w 1977 w Oddział Geologii Morza. Od chwili powołania zasadniczym celem działalności Oddziału było rozpoznanie budowy geologicznej polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku - obszaru wówczas nieznanego z geologicznego punktu widzenia. Z czasem działalność rozszerzyła się na badania geologiczne i hydrogeologiczne w obecnych województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim.

W uroczystości wzięło udział około 90 osób - pracowników Oddziału i zaproszonych gości. Byli wśród nich dyrektorzy oraz przedstawiciele urzędów związanych zarządzaniem i ochroną środowiska, w tym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Konserwatora Przyrody w Gdańsku, Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Urzędu Górniczego w Gdańsku oraz Geologa Wojewódzkiego, a także Urzędu Morskiego w Gdyni i Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej  RP i Polskiej Agencji Kosmicznej.

dsc05377

W uroczystości wzięło udział około 90 osób - obecnych i byłych pracowników Oddziału oraz zaproszonych gości

Pośród gości nie mogło zabraknąć dyrektorów i przedstawicieli  instytutów badawczych oraz ośrodków akademickich zajmujących się tematyką morską: Instytutu Morskiego w Gdańsku, Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB w Gdyni, Oddziału Morskiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB, dwóch instytutów Państwowej Akademii Nauk – Instytutu Oceanologii oraz Instytutu Budownictwa Wodnego oraz Komitetu Badań Morza PAN, Wydziału Geografii i Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego i Zakładu Geologii Morza IO UG, jak również Instytutu Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego i Narodowego Muzeum Morskiego.

dsc05586

Gratulacjom i życzeniom nie było końca... Wszyscy dziękowali Oddziałowi Geologii Morza PIG-PIB za wzorową współpracę, wiedzę i bogate doświadczenie oraz wyjątkowe zaangażowanie w realizację powierzonych zadań

Ponadto w Oddziale Geologii Morza zjawili się przedstawiciele przedsiębiorstw przez lata współpracujących z Oddziałem.

Jubileusz Oddziału Geologii Morza świętowała cała dyrekcja Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB oraz dyrektorzy pozostałych Oddziałów. Był to także szczególny dzień dla obecnych i byłych pracowników Oddziału, którzy licznie przybyli na uroczystość.

dsc05881

Dyrektorzy oddziałów PIG-PIB w komplecie

Jubileusz 50-lecia Oddziału Geologii Morza PIG-PIB został objęty patronatami: Marka Gróbarczyka – Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Mariusza Oriona Jędryska – Głównego Geologa Kraju, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Dariusza Drelicha – Wojewodę Pomorskiego, Mieczysława Struka – Marszałka Województwa pomorskiego oraz Pawła Adamowicza – Prezydenta Miasta Gdańska.

Otwarcia sesji jubileuszowej dokonali dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB dr Tomasz Nowacki oraz dyrektor Oddziału Geologii Morza PIG-PIB dr Wojciech Jegliński. Następnie odczytane zostały listy gratulacyjne od Mariusza Oriona Jędryska – Głównego Geologa Kraju i Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz od Piotra Müllera – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Po wielu miłych słowach, które zawarte były w powyższych listach, dr Wojciech Jegliński przybliżył zebranym gościom historię Oddziału w referacie pt.: pdf „Z kart historii Oddziału Geologii Morza PIG-PIB” (2.01 MB) .

Po referacie głos oddano gościom. Z ich ust dyrekcja oraz pracownicy usłyszeli wiele wyrazów sympatii, gratulacji oraz zapewnień o konieczności dalszej wzajemnej współpracy.

Jednym z najważniejszych punktów programu obchodów jubileuszu 50-lecia Oddziału Geologii Morza PIG-PIB było wręczenie nagród, nadanie stopni górniczych, odznak i medali. Otrzymali je obecni i byli pracownicy Oddziału, którzy przyczynili się i wciąż przyczyniają do rozwoju oraz funkcjonowania placówki na najwyższym poziomie.

dsc05745

Nagrody, odznaki, medale...

Odznakę honorową Zasłużony dla Polskiej Geologii otrzymały mgr Agnieszka Karwik i mgr Dorota Kaulbarsz.

Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego otrzymali: dr Regina Kramarska, dr Mirosław Lidzbarski oraz prof. dr hab. Szymon Uścinowicz.

20181108 dyplom4    20181108 dyplom5

Odznaczenie De nihilo nihil fit (z niczego nic nie powstaje) Marszałek Województwa Pomorskiego przyznał trzem pracownikom Oddziału Geologii Morza PIG-PIB. Docenione zostały zasługi w badaniach geologicznych w rejonie Bałtyku oraz upowszechnianie wiedzy o bursztynie i jego zasobach, osiągnięcia w rozpoznawaniu budowy geologicznej dna Bałtyku, w tym Zatoki Gdańskiej oraz upowszechnianie wiedzy o geologii morza, a także wkład w rozpoznanie i ochronę zasobów wód podziemnych Pobrzeża Gdańskiego

Stopnie górnicze Inżyniera Górniczego II° nadane zostały: mgr Agnieszce Karwik, mgr. inż. Zbigniewowi Kordalskiemu, mgr Beacie Pasierowskiej, mgr Annie Szelewickiej, mgr. Leszkowi Zaleszkiewiczowi.

Złotą Odznaką Państwowego Instytutu Geologicznego uhonorowani zostali dr Wojciech Jegliński, mgr inż. Leszek Jurys, inż. Andrzej Kopeć oraz dr Mirosław Lidzbarski.

Medale za zasługi dla Państwowego Instytutu Geologicznego wręczone zostały mgr inż. Zofii Jurowskiej, prof. dr. hab. Ryszardowi Kotlińskiemu, dr Małgorzacie Masłowskiej, mgr Mirosławie Michałowskiej, dr. inż. Feliksowi B. Pieczce oraz dr Joannie Zachowicz.

dsc05912

Uczestnicy sesji jubileuszowej z okazji 50-lecia Oddziału Geologii Morza PIG-PIB

Oddział Geologii Morza, chcąc zaprezentować zakres swoich możliwości, postanowił stworzyć wystawę ukazującą codzienną przestrzeń pracy swoich specjalistów. Wystawa pt.: „Bałtyk i Pomorze w geologicznej odsłonie” została otwarta przez panią Mirosławę Michałowską. Wiosną planowane jest pokazanie wystawy szerszej publiczności.

Podczas kolejnej części obchodów jubileuszu 50-lecia Oddziału Geologii Morza PIG-PIB zaprezentowane zostały dwa okolicznościowe referaty. Dr Regina Kramarska przedstawiła główne kierunki badań prowadzonych przez Oddział Geologii Morza PIG-PIB  w referacie pt.: „50 lat w służbie morskiej geologii – historia badań i stan rozpoznania geologicznego polskich obszarów morskich”. Natomiast dr Mirosław Lidzbarski, zastępca dyrektora Oddziału, przedstawił zakres prac hydrogeologicznych prowadzonych przez pracowników Oddziału w referacie pt.: „Główne kierunki prac i badań hydrogeologicznych w Oddziale Geologii Morza w Gdańsku”.

Życzymy Oddziałowi Geologii Morza PIG - PIB nieustannego rozwoju i wielu wspaniałych odkryć, a pracownikom - dalszych lat owocnej i satysfakcjonującej pracy!

Zobacz także:

pdf Z kart historii Oddziału Geologii Morza PIG-PIB
(2.01 MB)

Galeria zdjęćTekst: Urszula Pączek, Anita Starzycka

Zdjęcia: Anita Starzycka, Paweł Derkowski

 

logotyp 05

 

 

Sesja Jubileuszowa została zorganizowana w ramach tematu: "Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej" oraz sfinansowana ze środków NFOŚiGW