Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych

Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH) przedstawiła prognozę oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2019 r. W tym okresie przewiduje się utrzymanie stanu zagrożenia hydrogeologicznego, trwającego od sierpnia 2018 roku.


Niskie położenie swobodnego zwierciadła wód pierwszego poziomu wodonośnego i zjawisko niżówki hydrogeologicznej może wystąpić głównie na obszarach usytuowanych w granicach 8 województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz - w mniejszym stopniu - na terenie 4 województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego.

Efektem tego zjawiska mogą być występujące na wskazanych obszarach utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie).

Obecna sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie przewiduje się wystąpienia trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych.

Prognozy PSH mają na celu wskazanie najbardziej prawdopodobnego kierunku ewolucji stanu hydrogeologicznego na podstawie dostępnych danych badawczych (opisu bieżącej sytuacji hydrogeologicznej) i przy założonych scenariuszach rozwoju sytuacji meteorologicznej w nadchodzących miesiącach.

prognoza marzec ryc 3

Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – luty 2019 rok

prognoza marzec ryc 3

Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – marzec 2019 rok

prognoza kwiecien ryc 3

Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – kwiecień 2019 rok

 

okl prognoza 1b 2019

Przeczytaj Prognozę sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych