Wernisaż wystawy "Skamieniałości jurajskie – klucz do przeszłości ziemi częstochowskiej"

29 marca 2019 r. w Pawilonie Wystawowym w Parku Staszica Muzeum Częstochowskiego odbył się wernisaż wystawy Skamieniałości jurajskie – klucz do przeszłości ziemi częstochowskiej, opracowanej przez Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB przy współpracy Muzeum Częstochowskiego.

Wyewoluowała ona z wystawy pt. Amonity z kolekcji Adriana Kina, opracowanej przez i wystawionej w Muzeum Geologicznym PIG - PIB po przejęciu wyjątkowej kolekcji skamieniałości, głównie amonitów jurajskich i kredowych, przedwcześnie zmarłego paleontologa i kolekcjonera Adriana Kina. Wzbogacona w elementy środowiskowe i uzupełniana o zagadnienia związane z regionem częstochowskim wystawa ta, poza amonitami z kolekcji Adriana Kina oraz skamieniałościami ze starszych zbiorów Muzeum Geologicznego PIG-PIB, prezentuje również kolekcję ojca i syna Stanisławów Kontkiewiczów ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego.

Wystawa "Skamieniałości jurajskie - klucz do przeszłości ziemi częstochowskiej"

 
Wystawa prezentuje amonity z ważnych jurajskich stanowisk geologicznych głównie z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, m.in. z Ogrodzieńca, Faustianki, Gnaszyna i Zawodzia. Zwraca uwagę na rolę naukową i edukacyjną kamieniołomu na Złotej Górze na Zawodziu w Częstochowie, ze względu na znajdujące się tutaj stanowiska szeregu ważnych gatunków i rodzajów amonitów jurajskich.

Na wystawie pokazano także, porównawczo, amonity z Gór Świętokrzyskich oraz amonity pochodzące z łukowskich kier lodowcowych. Są one przedstawione na tle środowiska morza jurajskiego i skamieniałości innych zwierząt je zamieszkujących.

Wystawa "Skamieniałości jurajskie - klucz do przeszłości ziemi częstochowskiej"

Wernisaż wystawy "Skamieniałości jurajskie - klucz do przeszłości ziemi częstochowskiej"

Muzeum Częstochowskie dziękuje także prof. Andrzejowi Wierzbowskiemu z Instytutu Geologii Podstawowej Uniwersytetu Warszawskiego – cenionemu na świecie znawcy utworów jurajskich i popularyzatorowi wiedzy geologicznej – za rewizję oznaczeń znajdujących się w jego zbiorach amonitów oraz dr. Danielowi Tyborowskiemu z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie za rewizję oznaczeń szczątków pliozaura jurajskiego.

Źródło: Muzeum Geologiczne PIG - PIB