Ukazał się kwietniowy numer Przeglądu Geologicznego

Kwietniowy numer Przeglądu Geologicznego jest już dostępny on-line. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 66 lat, od 1953 roku. Dotychczas ukazały się już 794 numery pisma.

W aktualnym wydaniu Przeglądu Geologicznego (2019-04, tom 67) polecamy artykuł Adama Maksymowicza Sztuczna inteligencja w poszukiwaniu i eksploatacji surowców. Innowacyjne rozwiązania wdrażane są już przez liczne firmy z sektora geologiczno - górniczego, a zaprogramowane odpowiednio urządzenia wykorzystuje się m.in. w transporcie autonomicznym, analizie map i przekrojów oraz dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Wykorzystanie najnowszych zdobyczy techniki jest szansą na skrócenie czasu poszukiwań surowców i obniżenie kosztów eksploatacji. 

Do jubileuszu 100-lecia PIG został niecały miesiąc. Artykuł Janusza Skoczylasa Współpraca Państwowego Instytutu Geologicznego z gospodarką w okresie 20-lecia międzywojennego. W 100-lecie odzyskania niepodległości  pokazuje, jak ważną rolę w rozwoju Polski pełnił Instytut. Pomimo trudności, wynikających m.in. z braku odpowiedniego finansowania, pracownicy PIG osiągnęli wiele sukcesów odkrywając nowe złoża surowców mineralnych. PIG umiejętnie połączył praktyczne i naukowe aspekty badań geologicznych.

W drugim z jubileuszowych artykułów - Rola Państwowego Instytutu Geologicznego w badaniach genezy i określeniu wielkości polskich zasobów solnych po II wojnie światowej Grzegorz Czapowski przedstawił osiągnięcia PIG w zakresie poszukiwania i dokumentowania złóż soli kamiennych i potasowych. Zasługą PIG jest również wypracowanie i stosowanie nowych metod oraz technik służących do określenia parametrów złóż, ich występowania, budowy geologicznej i stratygrafii. 

Zapraszamy do lektury!

okladka 04.19

Aby przeczytać cały numer, kliknij tutaj.