Ukazał się majowy numer Przeglądu Geologicznego

Majowy numer Przeglądu Geologicznego jest już dostępny on-line. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 66 lat, od 1953 roku. Dotychczas ukazało się już 795 numerów pisma.

Aktualne wydanie Przeglądu Geologicznego (2019-05, tom 67) zdominowały osuwiska. To temat bardzo na czasie, ze względu na wzrastające zagrożenie osuwiskowe, wywołane intensywnymi opadami na południu kraju.  Najnowszy numer powstał z myślą o uczestnikach II Ogólnopolskiej Konferencji O!suwisko, która zakończyła się w ubiegłym tygodniu.

Polecamy artykuł wstępny Osuwiska - niszczycielski żywioł, w którym pracownicy Centrum Geozagrożeń PIG-PIB przedstawili historię badań i zabezpieczania osuwisk oraz nakreślili plan działań na kolejne lata.

Przegląd badań i działań w zakresie osuwisk zaprezentował Wojciech Rączkowski w artykule Zarys historii badań nad ruchami masowymi ziemi w Polsce. W artykule przedstawiono historię badań osuwisk w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem XXI wieku. Przegląd opublikowanych prac pokazuje ewolucję zainteresowań naukowców od prac opisujących wybrane osuwiska do badań metodologicznych. Łącznie opublikowano 2350 artykułów, które obejmują książki, artykuły i streszczenia konferencji. Do wiodących ośrodków badawczych należą: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk.

Tomasz Wojciechowski w artykule Osuwiska – problemy prawne, społeczne i administracyjne przedstawił problemy związane z zagrożeniami osuwiskowymi w kontekście geologii i prawa. Pokazano, w jaki sposób osuwiska są postrzegane w praktyce rządowej, samorządowej i planowania przestrzennego. W artykule przedstawiono najczęstsze problemy i źródła problemów i konfliktów, z  którymi stykają się geolodzy, administracja, inwestorzy i mieszkańcy zagrożonych osuwiskami obszarów. Omówiono także luki i niejasności w przepisach, a także zawarto propozycję usprawnienia procedur.

Polecamy również drugi artykuł tego autora - Podatność osuwiskowa Polski. Wykorzystując dane o lokalizacji osuwisk i informacje o warunkach geośrodowiskowych, obliczono - za pomocą metod statystycznych - podatność na osunięcie ziemi w Polsce. Jak się okazało, aż 15% powierzchni kraju jest podatne na osuwiska. Największe zagrożenia występują w Karpatach i wielu regionach Sudetów, wyżyn i brzegów rzek. Najbardziej narażonymi obszarami są stoki o kącie nachylenia 9 - 30°, zbudowane z osadów fliszowych, położonych w strefach uskokowych. Na obszarach podatnych na osuwiska zlokalizowanych jest ponad milion budynków i około 7 000 km dróg.

Zapraszamy do lektury!

pg okl 1 2019 05

Aby przeczytać cały numer, kliknij tutaj.