Finał regionalny konkursu "Nasza Ziemia" w Oddziale Pomorskim PIG-PIB

Oddział Pomorski PIG-PIB w Szczecinie, jak co roku sprawował opiekę nad organizacją i przebiegiem konkursu w województwach lubuskim i zachodniopomorskim. Uroczystość regionalnego półfinału XX. edycji konkursu geologiczno-środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”, przebiegającego pod hasłem "Potęga żywiołów Ziemi", odbyła się 17 maja 2019 r. w Szczecinie.

Nieocenione wsparcie naszych Patronów sprawiło, iż impreza zyskała niezwykle uroczystą oprawę. Na tę okoliczność Urząd Miasta Szczecin użyczył nam Salę Sesyjną Rady Miasta, dzięki czemu laureaci konkursu oraz zaproszeni goście mogli świętować w miejscu, w którym odbywają się najistotniejsze wydarzenia oraz zapadają najważniejsze decyzje dla naszego miasta i regionu. Ponadto, nadesłane prace plastyczne mogły zostać wyeksponowane w głównym hallu Urzędu Miasta, czyniąc z niego niecodzienną galerię sztuki.

naszaziemia1ow

Konkursowe zmagania

Bohaterami uroczystości byli laureaci konkursu – uczniowie, którzy przygotowali najlepsze prace plastyczne oraz pisemne. Młodzieży szkolnej towarzyszyli opiekunowie – dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice. Wśród zaproszonych gości specjalnych znaleźli się przedstawiciele Urzędu Miasta Szczecin: Anna Szotkowska – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin, Anetta Kieszkowska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UMS, Dariusz Matejski – Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska UMS oraz Dorota Jańczuk – Geolog Powiatowy w Szczecinie. Wspierający ideę konkursu Woliński Park Narodowy reprezentowała Elżbieta Waliszewska-Lorent.

W imieniu gospodarzy głos zabrała Anna Szotkowska (Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin), następnie wszystkich zgromadzonych gości powitał Dyrektor Oddziału Pomorskiego PIG-PIB w Szczecinie – dr Artur Skowronek. Uroczystość uatrakcyjnił wykład popularnonaukowy pt. „Przyroda Pomorza Zachodniego”, zaprezentowany przez dr Karolinę Bloom z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.

naszaziemia3ow

Regionalny półfinał XX. edycji konkursu geologiczno-środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”

Nieodzownym punktem programu wydarzenia był test wiedzy geologicznej, przeznaczony dla laureatów konkursu wiedzy. Jak pokazały wyniki – nie straszny był im żaden z żywiołów szalejących na naszej planecie. Kulminacyjnym momentem uroczystości było rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród – tych regulaminowych i dodatkowych, ufundowanych przez Patronów konkursu oraz pracowników Oddziału Pomorskiego PIG-PIB. Dzięki niezwykłemu zaangażowaniu wszystkich instytucji wspierających nasze przedsięwzięcie, ciężar nagród był przytłaczający. Jak każdego roku, na zakończenie uroczystości wszyscy zaproszeni goście pozowali do wspólnej fotografii.

naszaziemiaow

"Rodzinna" fotografia uczestników i organizatorów konkursu

Jubileuszowa XX. edycja konkursu odniosła sukces frekwencyjny – w tym roku otrzymaliśmy o 100 prac więcej niż w roku ubiegłym. Zgłoszone prace odznaczały się bardzo wysokim poziomem merytorycznym i artystycznym. Ich sprawdzenie i ocena były dla Komisji Konkursowej wielką przyjemnością, ale także bardzo trudnym wyzwaniem. Po zgryzieniu tego niezwykle twardego orzecha jury wyłoniło zwycięzców: w konkursie plastycznym pierwsze miejsce zajął Jan Małecki ze Szkoły Podstawowej w Strachocinie, w konkursie wiedzy na poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych – Alicja Piątkowska ze Szkoły Podstawowej nr 53 w Szczecinie, natomiast konkurs wiedzy dla szkół ponadgimnazjalnych wygrała Natalia Ziembowska z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Za zwycięzców trzymamy kciuki i życzymy sukcesów w ogólnopolskim finale konkursu! Jednocześnie składamy wielkie gratulacje i podziękowania dla wszystkich uczestników konkursu oraz ich opiekunów, pod których troskliwym okiem powstały znakomite prace plastyczne i pisemne. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w przyszłym roku!

Tegoroczna edycja, jak i minione 20 lat organizacji konkursu to najlepszy dowód na to, że geologia to niezwykła nauka, która nieustannie inspiruje nie tylko badaczy i naukowców, ale także młodych artystów, pisarzy i poetów. Liczymy, że w przyszłorocznej oraz w każdej kolejnej edycji konkursu grono osób zafascynowanych pięknem Ziemi będzie się powiększać.

Na zakończenie kierujemy serdeczne podziękowania do wszystkich instytucji, które wsparły naszą inicjatywę: Urzędu Miasta Szczecin, Wolińskiego Parku Narodowego, Drawieńskiego Parku Narodowego, Parku Narodowego „Ujście Warty”, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego oraz do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Strzelecka

Galeria zdjęć

 

logo nfosgw dofinansowanie Konkurs "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" organizowany jest w ramach tematu „Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej” oraz jest finansowany ze środków NFOŚiGW.