Wszystkie drogi hydrogeologów prowadzą na WPH 2019 w Toruniu

Zapraszamy zainteresowanych problemami wód podziemnych w kraju do udziału w konferencji Współczesne Problemy Hydrogeologii 2019, która odbędzie się w dniach 9-12 września 2019 r. w Toruniu. Państwowy Instytut Geologiczny - PIB jest jednym z organizatorów wydarzenia. Ukazał się właśnie 2 Komunikat dotyczący konferencji.

Zmiany zasobów wód podziemnych znajdują się w centrum zainteresowań nie tylko hydrogeologów, lecz również specjalistów z zakresu hydrotechniki, inżynierii środowiska budownictwa podziemnego, górnictwa, budownictwa, a także rolnictwa, leśnictwa i ekologii. W ostatnich latach dużo uwagi poświęca się zanieczyszczeniom pochodzącym z terenów użytkowanych rolniczo.

Obrady XIX Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii prowadzone będą w 7 grupach tematycznych:

  • nowe metody i techniki w badaniach wód podziemnych,
  • wody mineralne, lecznicze, termalne,
  • odwodnienia budowlane i kopalniane,
  • eksploatacja wód podziemnych i ich monitoring,
  • chemizm wód podziemnych,
  • badania regionalne i modelowanie,
  • zasoby wód podziemnych i ich ochrona.

Warsztaty w zakresie wykorzystania programów ArcGIS i QGIS w badaniach przyrodniczych odbędą się 9 września 2019 r. na Wydziale Nauk o Ziemi, ul. Lwowska 1 w Toruniu. Obrady konferencyjne odbędą się w dniach 10 – 12 września 2019 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, ul. Gagarina 13A w Toruniu.

Zawiadomienie o formie prezentacji (referat lub poster) można przesyłać do 15 lipca 2019 r.

Zobacz: pdf KOMUNIKAT 2
(626 KB)

Więcej informacji: wph2019.umk.pl