Pracownicy PIG-PIB nagrodzeni w konkursie "Geologia w Obiektywie 2019"

Z przyjemnością informujemy, że w konkursie fotograficznym „Geologia w obiektywie” nagrodzone zostały prace dwóch pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB. Celem corocznego konkursu organizowanego przez Ministerstwo Środowiska jest rozwój wiedzy o geologii i wzrost świadomości bogactwa geologicznego Polski.

Organizatorzy otrzymali wiele prac o wysokim poziomie zarówno artystycznym, jak i merytorycznym. Jury po długich konsultacjach wyłoniło zwycięzców tegorocznej edycji konkursu, wśród których znaleźli się dr Jacek Koźma z Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB oraz mgr inz. Dominik Szrek z Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB.

Zdjęcie dr Jacka Koźmy pt. „Zapomniane skałki” zajęło II miejsce w kategorii  „Polskie stanowiska geologiczne”. Fotografia przedstawia pomnik przyrody „Zapomniane Skałki” w województwie dolnośląskim, w rejonie miejscowości Różna. Jest to bastion skalny, ostaniec erozyjny czerwonych dolnotriasowych piaskowców arkozowych. Stanowisko zostało wpisane do Centralnego Rejestru Geostanowisk Polski.

s 01 jacek kozma

„Polskie stanowiska geologiczne” . Fot. J. Koźma

Zdjęcie mgr inż. Dominika Szreka pt. „Kwarc z kamieniołomu Wiśniówka Wielka” zajęło II miejsce w kategorii „Okazy mineralogiczne i paleontologiczne w Polsce”.

dszrek 05 kwarc wisniowka 1 dominik szrek

„Kwarc z kamieniołomu Wiśniówka Wielka”. Fot. Dominik Szrek

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy wielu ciekawych ujęć!

Pełna lista laureatów konkursu "Geologia w obiektywie 2019" >>