GEOsfera w Jaworznie świętowała razem z PIG-PIB piąte urodziny!

Tajemnicza atmosfera nieczynnego kamieniołomu Sadowa Góra, od dawna intrygowała i przyciągała uwagę mieszkańców Jaworzna. To właśnie tu, w tworzących wyjątkowy krajobraz skalnych ścianach wyrobiska, zapisana została historia triasowego morza sprzed około 230 mln lat temu. Naturalny potencjał tego miejsca został doceniony! Z inicjatywy administracji geologicznej Urzędu Miasta Jaworzno i Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Sosnowcu, powstał kompleksowy projekt utworzenia w obrębie wyrobiska Centrum Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera. Dziś śmiało można stwierdzić, że GEOsfera w dniu swoich 5 urodzin, to jeden z ważniejszych punktów na mapie geoturystycznej w Polsce. To także miejsce, gdzie przyrodę chroni się dla ludzi, a nie przed ludźmi, oferujące obok typowej rekreacji przemyślaną edukację wychodzącą znacznie poza ramy teorii.

Podsumowanie 5 lat działalności GEOsfery miało formę dwudniowej imprezy. W piątek – 12 lipca 2019 r. odbyła się konferencja, w której udział wzięli przedstawiciele władz Jaworzna oraz instytucji naukowo-badawczych i akademickich wspomagających różnorodne przedsięwzięcia prowadzone na przestrzeni lat przez Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej. Państwowy Instytut Geologiczny reprezentował pracownik Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB – Paweł Woźniak, który w swoim referacie „Barwne historie szarego kamienia” przedstawił zakres działań i przykłady zrealizowanych przez PIG-PIB projektów geoedukacyjnych i geoturystycznych na terenie całego kraju.

W drugim dniu – 13 lipca 2019 r. (sobota), dla wszystkich odwiedzających GEOsferę gości zaplanowano szereg rozmaitych atrakcji – formy aktywności ruchowej i naukowej, stanowiących program Pikniku Rodzinnego. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko zorganizowane i prowadzone przez pracowników Muzeum Geologicznego PIG-PIB w Warszawie.

geosfera2

Stoisko Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB podczas 5 urodziny GEOsfery.

Mamy nadzieję, że dzięki wystawionym oryginalnym okazom, kolekcjom dydaktycznym (minerały, skały, skamieniałości), przeprowadzonym konkursom, zabawom, a także naszym komentarzom i opowieściom udało się zaspokoić geologiczną ciekawość wszystkich tych, którzy nas odwiedzili. Ponadto dla zainteresowanych zorganizowany został wykład popularnonaukowy – „Mamut w PIGułce”, wygłoszony przez pracownika Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB w Sosnowcu. Przedstawiono w nim szereg informacji dotyczących wyglądu, trybu życia oraz najważniejszych odkryć szczątków mamutów, w tym kości znajdowanych w okolicach Jaworzna.

geosfera3

Geologia jest ciekawa! Stoisko PIG-PIB na urodzinach GEOsfery

Tekst: Paweł Woźniak
Zdjęcia: GEOsfera

logo nfosgw dofinansowanie Udział w pikniku został zorganizowany w ramach tematu „Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej” oraz dofinansowany ze środków NFOŚiGW